Fa En سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 2 و 57 دقیقه

حساب قرض الحسنه جاری بانک سرمایه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

بانک سرمایه

کارت بانکی

دارد

دسترسی آنلاین

دارد

تخفیف بیمه‌ای

ندارد

مدارک لازم

 • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی
  درخواست کتبی متقاضی برای افتتاح حساب.
  داشتن اصل مدارک شناسایی معتبر.
  داشتن معرف مورد قبول بانک که هویت او نزد بانک محرز و امضای آن توسط بانک گواهی شده باشد.
  امضای قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری مندرج در فرم افتتاح حساب جاری .
  استعلام از اداره اطلاعات اعتباری مرکزی مبنی بر بلامانع بودن افتتاح حساب
  شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی
  هرشرکتی که به ثبت رسیده باشد چون طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است می تواند مانند اشخاص حقیقی حساب جاری افتتاح نماید مشروط به اینکه دارندگان امضا برای صدور اسناد تعدآور بانکی تعیین شده و اختیارات آنها طبق مقررات اساسنامه شرکت باشد.
  تقاضای شرکت برای افتتاح حساب در کاغذ سر برگ شرکت
  داشتن مدارک قانونی شرکت و امضاداران قانونی شرکت
  استعلام از شرکت و امضاداران از اداره اطلاعات اعتباری مرکزی مبنی بر بلامانع بودن افتتاح حساب
  داشتن صورت جلسه مجمع عمومی که در آن حدود و اختیارات هیئات مدیره و صاحبان امضاء تعیین شده باشد.

  مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
  در خواست کتبی متقاضی بر افتتاح حساب جاری
  ارائه مدارک شناسایی معتبر( شناسنامه و کارت ملی)همراه با یک برگ کپی آن
  تکمیل فرم مربوط به حساب جاری
  داشتن معرف
  مجوزهای فعالیت (جواز کسب، کارت بازرگانی و...)
  سند مالکیت دفتر یا اجاره نامه رسمی محل مورد نظر
  اصل و تصور حکم کارگزینی درخصوص کارکنان سازمان ها
  اصل فیش آب ، برق، تلفن ( مدارک فوق بهمراه یک نسخه کپی ازآنها)

  مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی
  اصل وکپی روزنامه رسمی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت یا مؤسسه
  اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
  اصل وکپی اساسنامه شرکت
  اصل وکپی اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت یا مؤسسه
  اصل وکپی فیش های آب، برق، و تلفن شرکت
  در خواست افتتاح حساب جاری در کاغذ سر برگ دارشرکت
  اصل وکپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی
  اصل وکپی پروانه بهره برداری جهت شرکتهای تولیدی وکارت بازرگانی معتبر جهت شرکتهای بازرگانی
  داشتن معرف
  مدارک لازم :
حساب قرض الحسنه جاری بانک گردشگری
سپرده قرض الحسنه جاری بانک ایران زمین
وام قرض الحسنه حساب جاری بانک ملی
سپرده قرض الحسنه جاری بانک دی
وام سپرده قرض الحسنه جاری بانک شهر
حساب قرض الحسنه جاری بانک رفاه کارگران
سپرده قرض الحسنه جاری بانک سامان
حساب قرض الحسنه جاری بانک سرمایه
حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک پاسارگاد