Fa En سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 5 و 8 دقیقه
پس انداز قرض‌الحسنه جاری
نام کارت بانکی دسترسی آنلاین تخفیف بیمه‌ای مدارک لازم
حساب قرض الحسنه جاری بانک گردشگری دارد دارد ندارد
سپرده قرض الحسنه جاری بانک ایران زمین دارد دارد ندارد
وام قرض الحسنه حساب جاری بانک ملی ندارد ندارد ندارد
سپرده قرض الحسنه جاری بانک دی دارد دارد ندارد
وام سپرده قرض الحسنه جاری بانک شهر دارد دارد ندارد شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص روشندل ( با سواد یا بی سواد ) و معلولان از ناحیه دو دست با معرفی شخص امین و مورد اعتماد وی به صورت رسمی و با تکمیل تعهد نامه طبق ضوابط و مقررات امکان پذیر است . چنانچه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب می شود ادعا کند که شخص خاص محسوب نشده و توانایی ارائه نمونه امضا و صدور چک را دارد ، می تواند با پذیرش مسئولیت ناشی از صدور چک و تنظیم تعهد نامه رسمی ، راسا و بدون معرفی وکیل ، با رعایت همه ضوابط و مقررات اقدام به افتتاح سپرده جاری و دریافت دسته چک کند مدارک لازم جهت افتتاح حساب جاری تکمیل فرم‌های مربوطه اصل و تصویر شناسنامه اصل و تصویر کارت ملی دریافت استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي (براي حساب مشترك دریافت استعلام براي هر كدام از مشتركين). شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقي پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در اساسنامه عدم وجود بدهی غیر جاری و چک برگشتی به نام شخص حقوقی، اعضای هیئت مدیره و مدیران صاحبان امضا در سامانه بانک مرکزی مدارک لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی تکمیل فرم‌های مربوطه ادریافت استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي برای شخص حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره و مدیران صاحب امضا اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
حساب قرض الحسنه جاری بانک رفاه کارگران دارد دارد ندارد
سپرده قرض الحسنه جاری بانک سامان دارد دارد ندارد
حساب قرض الحسنه جاری بانک سرمایه دارد دارد ندارد
حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک پاسارگاد دارد دارد ندارد