Fa En جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 7 و 21 دقیقه

حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک اقتصاد نوین (سپرده دلاری)

آخرین بروز رسانی:

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 16 و 40 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 16 و 40 دقیقه

سود

3.5 ٪

 •  

  • حساب سپرده ارزی 6 ماهه با منشا داخلی (اسکناس): 3.5 درصد
  • نرخ شکست حساب سپرده ارزی  6 ماهه با منشا داخلی (اسکناس): 1 درصد 

   

بازه واریز سود

ماهیانه

حداقل موجودی

1,000 واحد

  • حداقل موجودی برای افتتاح حساب 1000 دلار تعیین شده است.
  • سقف واریز روزانه 10 هزار دلار است.
  • سقف حساب سپرده ارزی 6 ماهه 50 هزار دلار تعیین شده است.

نوع پرداخت سود

ارزی

حداقل موجودی منشا داخلی

حداقل موجودی منشا خارجی

نوع بازگشت اصل سپرده

ارز

حساب سپرده ارزی دلار آمریکا بانک اقتصاد نوین (سپرده دلاری)