Fa En شنبه 28 دی 1398 ساعت 21 و 12 دقیقه

طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران (اوراق مسکن ملی)

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

بانک ملی

سود

17.5 ٪

نیاز به سپرده

دارد

زمان بازپرداخت

144ماه

نوع ضمانت

سند ملک

سقف وام

1میلیارد و 200میلیون ریال

شرایط و مقررات

 • بانک ملی رقم تسهیلات جعاله برای هر نفر حداکثر 10 میلیون تومان (20 برگ اوراق) و برای زوجین حداکثر 20 میلیون تومان (40 برگ اوراق) خواهد بود که با نرخ سود 5/17 درصد و دوره بازپرداخت 36 ماهه خواهد بود. هریک از متقاضیان تسهیلات مسکن می‌توانند به‌صورت هم‌زمان از تسهیلات جعاله بانک ملی نیز استفاده کنند.

  • امکان خرد و فروش این اوراق در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است. همچنین در شعب بانک ملی امکان نقل و انتقال این اوراق برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب امکان‌پذیر است.
  • طبق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک ملی، مشتریان می‌توانند به‌صورت هم‌زمان و یا بافاصله زمانی، بیش از یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن را در شعب مختلف بانک ملی به نام خود افتتاح و بر اساس نوع طرح اوراق حق تقدم را دریافت کنند.
  • اوراق حق تقدم از زمان صدور به مدت 2 سال اعتبار دارد و حداکثر تا یک ماه پس از مهلت انقضاء امکان دریافت تسهیلات با اوراق وجود دارد و بعدازآن، بانک ملی هیچ‌گونه تعهدی در قبال مشتری ندارد و اوراق باطل می‌شود.
    

   

  • طبق اعلام بانک ملی رقم تسهیلات جعاله برای هر نفر حداکثر 10 میلیون تومان (20 برگ اوراق) و برای زوجین حداکثر 20 میلیون تومان (40 برگ اوراق) خواهد بود که با نرخ سود 5/17 درصد و دوره بازپرداخت 36 ماهه خواهد بود. هریک از متقاضیان تسهیلات مسکن می‌توانند به‌صورت هم‌زمان از تسهیلات جعاله بانک ملی نیز استفاده کنند.
  • امکان خرد و فروش این اوراق در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است. همچنین در شعب بانک ملی امکان نقل و انتقال این اوراق برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب امکان‌پذیر است.
  • طبق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک ملی، مشتریان می‌توانند به‌صورت هم‌زمان و یا بافاصله زمانی، بیش از یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن را در شعب مختلف بانک ملی به نام خود افتتاح و بر اساس نوع طرح اوراق حق تقدم را دریافت کنند.
  • اوراق حق تقدم از زمان صدور به مدت 2 سال اعتبار دارد و حداکثر تا یک ماه پس از مهلت انقضاء امکان دریافت تسهیلات با اوراق وجود دارد و بعدازآن، بانک ملی هیچ‌گونه تعهدی در قبال مشتری ندارد و اوراق باطل می‌شود.
    
وام خرید مسکن بانک سامان
بانک مسکن (یکم)
بانک مسکن (پس انداز جوانان)
طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران (اوراق مسکن ملی)
وام مسکن یکم بانک مسکن