Fa En یکشنبه 6 مهر 1399 ساعت 3 و 44 دقیقه

وام تعمیرات مسکن بانک ملی

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

بانک ملی

سود

%18

نیاز به سپرده

ندارد

حداکثر زمان بازپرداخت

36ماه

نوع ضمانت

شخص *نیاز به کارشناسی دارد. *1 نفر ضامن رسمی *در صورتی افزایش سقف وام توسط شعبه تا 50 میلیون تومان سند ملکی نیاز است.

سقف وام

500میلیون ریال

شرایط و مقررات

*ملک باید به نام وام‌گیرنده باشد. *وام­‌گیرنده نباید قبلاً از این بانک همین وام را گرفته باشد، نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.

وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک دی
بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد
بانک قوامین
بانک گردشگری
وام تعمیرات مسکن بانک ملی
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت
وام تعمیرات مسکن بانک آینده
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین
وام تعمیرات مسکن بانک سپه
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران