Fa En چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 23 و 37 دقیقه

وام تعمیرات مسکن بانک تجارت

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

بانک تجارت

سود

%18

نیاز به سپرده

ندارد

حداکثر زمان بازپرداخت

36ماه

نوع ضمانت

شخص. * 1نفر ضامن رسمی

سقف وام

100میلیون ریال

شرایط و مقررات

*ملک باید به نام وام‌گیرنده باشد. *اکثر شعب بانک تجارت در حال حاضر چنین وامی را ارائه نمی‌کنند. *وام­‌گیرنده نباید قبلاً از این بانک همین وام را گرفته باشد، نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.

وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک دی
بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد
بانک قوامین
بانک گردشگری
وام تعمیرات مسکن بانک ملی
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت
وام تعمیرات مسکن بانک آینده
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین
وام تعمیرات مسکن بانک سپه
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران