Fa En چهارشنبه 2 مهر 1399 ساعت 22 و 29 دقیقه

وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

آخرین بروز رسانی:

سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 0 و 0 دقیقه

سود

22%

نیاز به سپرده

ندارد

حداکثر زمان بازپرداخت

36ماه

نوع ضمانت

شخصی

  • ملک نیاز به کارشناسی دارد.
  • 1 نفر ضامن رسمی
  • در صورتی افزایش سقف وام توسط شعبه تا 20 میلیون تومان 2 نفر ضامن رسمی و برای بیش از آن سند ملک
    

سقف وام

500میلیون ریال

شرایط و مقررات

شرایط ملکی

  • ملک باید به نام وام‌گیرنده باشد.
  • 6 ماه گردش حساب برای دریافت وام ضروری است.
  • برای دریافت وام باید به نزدیکترین شعبه به آدرس ملک مراجعه کرد.
  • وام­‌گیرنده نباید قبلاً از این بانک همین وام را گرفته باشد، نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.
   
وام تعمیرات مسکن بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک دی
بانک حکمت ایرانیان
وام تعمیرات مسکن بانک سامان
وام تعمیرات مسکن بانک سینا
وام تعمیرات مسکن بانک صادرات
وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد
بانک قوامین
بانک گردشگری
وام تعمیرات مسکن بانک ملی
وام تعمیرات مسکن بانک تجارت
وام تعمیرات مسکن بانک آینده
وام تعمیرات مسکن بانک ایران زمین
وام تعمیرات مسکن بانک سپه
وام تعمیرات مسکن بانک رفاه کارگران