۳۷۵ میلیون فرصت شغلی در چین ایجاد شد

۳۷۵ میلیون فرصت شغلی در چین ایجاد شد

دولت چین ظرف مدت ۴۰ سال موفق به ایجاد ۳۷۵ میلیون فرصت شغلی در این کشور شده است.

دوشنبه 26 شهریور 1397 ساعت 12:28

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

به نقل از شینهوا، اداره ملی آمار چین اعلام کرد از زمان شروع اصلاحات در این کشور که از سال ۱۹۷۸ میلادی شروع شد تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۳۷۵ میلیون شغل در این کشور ایجاد شده است.

بر همین اساس ادراه ملی آمار چین اعلام کرد تعداد شغل ها در مناطق روستایی و شهری این کشور در مجموع تا پایان سال گذشته میلادی ۷۷۶ میلیون عنوان شده که در مقایسه با سال ۱۹۷۸ میلادی از رشد ۹۳ درصدی برخوردار است.

مشاغل موجود در مناطق شهری به ۴۲۵ میلیون تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی رسیده که در مقایسه با زمان شروع اصلاحات از رشد ۳۴۶ درصدی برخوردار است. همچنین افزایش در اشتغالزایی به دنبال رشد اقتصادی مستحکم چین بوجود آمده است.

تولید ناخالص داخلی چین بطور میانگین سالانه در بیش از ۴۰ سال اخیر تقریبا ۹.۵ درصد ثبت شده است؛ ضمن اینکه در دهه های اخیر نرخ بیکاری ثبت شده در مناطق شهری نسبتا در سطح پایینی باقی مانده است.

نرخ بیکاری در مناطقه شهری بین اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی تا پایان قرن بیستم کمتر از ۳.۱ درصد بوده و بعداز آن بین بین ۴ تا ۴.۳ درصد بوده و این رقم در