متوسط قیمت تولیدکننده بخش خدمات در زمستان ۹۸

متوسط قیمت تولیدکننده بخش خدمات در زمستان ۹۸

مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران در فصل زمستان سال ۹۸ را منتشر کرد

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 10:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، براساس اعلام مرکز آمار در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی" به ۱۲۵۲۷۸۵۸ ریال رسید که با ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت "هزینه نگهداری فرد سالمند" ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همچنین متوسط قیمت "بلیط مترو"  برابر با ۱۹۳۷۵ ریال بوده است که با ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات متوسط قیمت "هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل" به ۷۹۷۳۶۸ ریال رسید که با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "طراحی بروشور" ۹۵۲۴۳۹ ریال بوده است که  با ۱۶.۷ درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت "ام‌آرآی (MRI)" برابر با ۱۵۵۰۸۲۵ ریال بوده است که با ۱۵.۳ درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "باز کردن لوله و فاضلاب" به ۷۳۵۰۰۰ ریال رسید که ۱.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام خدمات بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "تخلیه چاه" به  ۱۱۸۹۲۸۶ ریال رسید که ۲.۴ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "تعمیر استارت" ۴۷۷۷۲۶ ریال بوده است که با ۶.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "پنچرگیری لاستیک اتومبیل" به ۷۱۱۷۲ ریال رسید که با ۵.۷ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر" به ۳۶۵۰۰۰ ریال رسید که ۲.۵ درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "بلیط مترو" به ۱۹۳۷۵ ریال رسید که ۲۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت "کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور)" به ۶۵۸۸۷۲ ریال رسید که با ۲۵.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت "بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور" به ۲۰۶۱۶۶۷ ریال رسید که با ۱۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "بلیط مسافرت داخلی با هواپیما" ۳۸۰۶۰۳۳ ریال بوده است که ۱۱.۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما" به ۲۶۸۴۶۰۳۸ ریال رسید که با ۴.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره)" به ۲۰۸۷۹۸۲ ریال رسید که ۱۰.۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا را داشته است. همچنین متوسط قیمت " یک پرس تخم‌مرغ نیمرو" به ۵۸۹۸۹ ریال رسید که با ۴.۵ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه" به ۲۶۸۶۲۶۴ ریال رسید که ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "یک پرس چلوکباب برگ" ۳۸۷۳۶۹ ریال بوده است که با ۲.۱ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کارمزد دریافت صورت حساب موبایل" به ۸۴۳۸ ریال رسید که ۲۴.۴ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر" به ۵۳ ریال رسید که با ۱۷.۸ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور" به ۳۳۵۶ ریال رسید که ۱۳.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل)"  ۷۳۷ ریال بوده است که با ۰.۹ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "حق بیمه اتومبیل سواری" به ۱۵۷۴۰۵۱۱ ریال رسید که ۱.۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش واسطه‌گری‌های مالی را داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "ویزیت دامپزشک" به ۲۸۴۶۰۷ ریال رسید که ۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت " ارایه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و وکالت" به ۴۵۱۶۰۸  ریال رسید که با ۲.۷ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت " طراحی بروشور" ۹۵۲۴۳۹ ریال بوده است که ۱۶.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "گواهی امضاء" به ۲۵۶۳۳۰ ریال رسید که با ۰.۲ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "هزینه فتوکپی یک برگ A٤" به ۵۸۲۵ ریال رسید که ۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "نظافت راه پله" به ۶۴۳۰۵۱  ریال رسید که با ۲.۴ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) " ۸۷۹۷۸۷ ریال بوده است که ۴ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "هزینه یک جلسه آموزش رانندگی" به ۴۲۴۵۴۲ ریال رسید که ۵.۹ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت "هزینه یک دوره آموزش حسابداری" به ۴۲۳۳۹۲۷  ریال رسید که با ۳.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد" ۴۴۰۰۳۳ ریال بوده است که ۶.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی" به ۲۹۹۸۷۴۰۳ ریال رسید که با ۵.۵ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی" به ۱۲۵۲۷۸۵۸ ریال رسید که ۳۵.۵ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند" ۱۲۲۸۷۴۰۳ ریال بوده است که با ۲۷.۹ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل" ۷۹۷۳۶۸ ریال بوده است که ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "ام‌آرآی (MRI)"  به ۱۵۵۰۸۲۵ ریال رسید که با ۱۵.۳ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی ـ باغ‌وحش" به ۸۹۰۹۱ ریال رسید که ۱۰.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت "بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی ـ موزه" ۲۱۶۶۷ ریال بوده است که با ۸.۳ درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "حق عضویت یک ماهه بلیط موزه" ۳۱۵۲۶ ریال بوده است که ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "بلیط وروردی مکان تاریخی"  به ۳۸۸۶۴ ریال رسید که با ۳.۴ درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.

تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر فعالیت‌های خدماتی»

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت "تعمیر تلویزیون رنگی" ۶۹۶۳۰۹ ریال بوده است که با ۶.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش سایر فعالیت‌های خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت "تعویض ترموستات یخچال" به ۴۷۸۰۴۶ ریال رسید که با ۴.۹ درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.

در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت "مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان" به ۴۳۹۵۳۵۵ ریال رسید که این قلم در بین اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است...

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

شاخص کل بورس ۸۴۰۰ واحدی عقب‌نشینی کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸۴۰۱ واحدی معادل ۰.۶۳ درصد به یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۹۵۳ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۴۸ واحدی به ۱۹ هزار و ۲۱۹ واحد رسید.

 • 6

امکان افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز غیرحضوری در بانک رفاه

متقاضیان افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز در بانک رفاه کارگران می‌توانند در قالب طرح "جست و جوی رفاه" نسبت به افتتاح این حساب به صورت غیرحضوری اقدام کنند.

 • 6

پیام تسلیت مدیر عامل بانک رفاه به مناسبت درگذشت رئیس بنیاد مسکن

مدیر عامل بانک رفاه کارگران در پیامی، درگذشت مرحوم علیرضا تابش رئیس فقید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

 • 6

پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کمیته امداد

با اهتمام شعب بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ماه سال جاری تعداد ۱۳ هزار و ۵۰۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۵۹۹۶ میلیارد ریال به مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امداد پرداخت شده است.

 • 6

جزییات پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی

با افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان هم اکنون سوالات مهمی از سوی متقاضیان این تسهیلات در خصوص نحوه اقدام برای دریافت آن ایجاد شده است.

 • 3

سامانه بازارگاه در نوع خود، کاری جدید و دستاوردی بزرگ است

نشست بررسی راهکارهای بهبود خدمات سامانه بازارگاه و تبادل نظر درباره ارتقای عملکرد این سامانه، با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی کل کشور در بانک کشاورزی برگزار شد.

 • 6

بررسی زمینه‌های توسعه سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی

موارد توسعه‌ای سامانه بازارگاه محصولات و نهاده های کشاورزی با حضور معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک کشاورزی بررسی شد.

 • 4

لزوم حل فوری مسِِِِِئله FATF

به نقل از کارشناس مسائل اقتصادی ،مهم‌ترین کاری که دولت آتی باید مورد توجه قرار دهد، خروج از لیست سیاه FATF و حل مشکل تحریم‌ها است.

 • 3

ماجرای پاداش هیئت مدیره بانک تجارت چه بود؟

مدیرامور مالی بانک تجارت در واکنش به انتشار تصاویری از مجمع عمومی بانک تجارت در فضای مجازی که برای تعیین میزان پاداش هیئت مدیره بود، گفت: این پاداش‌ها با وقفه ۵ ساله پرداخت شده و کاملا قانونی است.

 • 3

خدمت رسانی به حوزه سلامت از افتخارات بانک رفاه است

بانک رفاه کارگران و بیمارستان میلاد همکاری و تعامل خوبی با یکدیگر دارند و خدمت رسانی به مجموعه این بیمارستان انتفاعی نیست.

 • 3

صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ شرکت سمگا به تصویب رسید

صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا" به تصویب سهامداران رسید.

 • 2

طرح تسهیلاتی "جهش مهر سلامت" افزایش یافت .

بانک رفاه کارگران ،سقف تسهیلات در قالب این طرح را برای واجدین شرایط در بخش‌های مختلف افزایش داد.

 • 4

آیا میدانید بیش از ۷.۲ میلیون گواهی سپرده کالایی دادوستد شد ؟

به نقل از کالاخبر؛ در جریان معاملات تیرماه ۱۴۰۰ در بازار مالی بورس کالای ایران شاهد ۷ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۷۸۴ گواهی سپرده کالایی هستیم .

 • 6

آیا میدانید تاریخ انقضای کارت برخی مشتریان بانک مهر تمدید شد ؟

مشتریان برای تمدیدتاریخ انقضای کارت نیازی به حضور در شعبه ندارند.

 • 5

روند صعودی بورس ایران در اوایل مرداد ماه 1400

به نقل ازخبرنگار ایبِنا، امروز تالار شیشه‌ای، در معاملات اولین روز کاری هفته (دوشنبه چهارم مردادماه ۱۴۰۰)، شاهد ادامه روند صعودی اکثر شاخص‌های منتخب بود.

 • 6

تورم بالای ۴۰ درصد؛ چالش دولت سیزدهم/ تاکتیک ضدتورمی دولت چیست؟

کارشناسان اقتصادی می‌گویند مهار نرخ تورم و یافتن راهکاری عملی برای جلوگیری از ادامه روند افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده، مهم‌ترین چالش اقتصای دولت سیزدهم خواهد بود که باید در اولویت امور قرار گیرد.

 • 5

زمان پرداخت ۱۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت

سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد است آزادسازی سهام عدالت دوباره از صفر شروع شود تا بر روند معاملات تاثیر منفی نگذارد.

 • 8

تدوین نقشه رشد اقتصادی در دولت جدید

وزیر اسبق صمت معتقد است دولت جدید باید نقشه مورد توافق از رشد اقتصادی در همه حوزه‌ها را تدوین کند.

 • 4

بازدهی قابل قبول بورس در اولین ماه از فصل گرم سال

در شرایطی که بازار سرمایه از اواخر مرداد سال گذشته تا ابتدای خرداد امسال، روند نزولی را تجربه کرده بود، در یک ماه گذشته، شاخص کل بورس در مسیر بازدهی مثبتی قرار گرفته است.

 • 8

انتقال بار مالیات بر ارزش افزوده به مصرف کننده نهایی

معاون سازمان مالیاتی می‌گوید بار قانون مالیات بر ارزش افزوده بایستی به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

 • 4