عملکرد ۸ ساله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

عملکرد ۸ ساله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

قانون هدفمندی طی سال‌های اجرا به اهداف خود شامل عدالت در نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و شفافیت پرداخت یارانه نقدی دست پیدا نکرد.

سه شنبه 12 آذر 1398 ساعت 3:34

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد هشت ساله مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته و آورده است: با توجه به عدم تحقق اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و چالش‌هایی که پس از تصویب و اجرای آن به وجود آمده است، اهمیت تجدیدنظر و معماری مجدد سیاستگذاری درباره یارانه انرژی به شکلی جامع و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، امری بسیار مهم و فاز صفر مطالعات و برنامه ریزی‌های بعدی محسوب میشود.

منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها

طبق اطلاعات جدول زیر مجموع در