تنها ۸۰۰ سپرده‌گذار تعاونی وحدت تعیین تکلیف نشدند

تنها ۸۰۰ سپرده‌گذار تعاونی وحدت تعیین تکلیف نشدند

قائم مقام موسسه اعتباری ملل گفت: از مرداد سال گذشته که بنا به دستور بانک مرکزی رسیدگی به امور تعاونی وحدت به موسسه ملل واگذار شد، از مجموع ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار، تنها ۸۰۰ نفر تعیین تکلیف نشدند.

شنبه 21 مهر 1397 ساعت 13:15

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، محمدرضا مروجی با بیان اینکه از مجموع ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی وحدت، تنها ۸۰۰ نفر تعیین تکلیف نشده‌اند و بقیه سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند، افزود: از این تعداد، حدود ۳۶۰نفر به‌طور کلی هیچ مراجعه‌ای برای تعیین تکلیف سپرده‌های خود نداشته‌اند.

وی درباره تعیین وضعیت نیروهای تعاونی منحل شده وحدت نیز گفت: به‌زودی هیئت تصفیه این تعاونی، در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد و نیروهایی که به موسسه ملل تکلیف شده است، با ایجاد شعب جذب می شوند و بقیه نیروها را هیئت تصفیه تعیین تکلیف می‌کند.

قائم‌مقام موس