عملکرد موافقتنامه‌های دوجانبه در تجارت خارجی کشور

عملکرد موافقتنامه‌های دوجانبه در تجارت خارجی کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد موافقتنامه‌های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور پرداخته است.

یکشنبه 1 تیر 1399 ساعت 7:45

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها پرداخته است. براین اساس آسیب‌شناسی موافقتنامه‌های بازرگانی یا گمرکی بین ایران و شرکای تجاری حاوی نکات ذیل است:

۱. تعداد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه که پس از انقلاب با سایر کشورها منعقد شده، ۱۵۸ موافقت‌نامه مشتمل بر ۶۹ کشور است که با برخی کشورها یک موافقتنامه و با بعضی کشورها بیش از یک موافقتنامه بازرگانی یا گمرکی طی سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف منعقد شده است.

۲. به رغم حجم بالای تجارت با کشورهای امارات متحده عربی و عراق تاکنون هیچگونه موافقت‌نامه بازرگانی و یا گمرکی منعقد نشده و با کشورهایی مانند چین و ترکیه تعداد موافقتنامه‌ه