گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ۹۹ منتشر شد

گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ۹۹ منتشر شد

گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ١٣٩٨ منتشر شد که بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۲.۵ درصد، نرخ تورم ۳۴.۸ درصد و حجم نقدینگی بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شنبه 21 تیر 1399 ساعت 10:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، براساس اعلام مرکز آمار در فصل زمستان ۹۸ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٧٢٦٦٧٠ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ٦,٣- درصد است. در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت ٢.٥- درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (١٠٠= ١٣٩٥) نیز  ١٩٧,٨ بوده است به­ طوری که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ٣٤.٨ است.

همچنین نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر  ۱۰.۶ درصد اعلام شده که نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨ تغییری نداشته است. از سویی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ٤٢٧٢٧ فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤,٣ درصد ک