سازوکارهای شکستن تحریم

سازوکارهای شکستن تحریم

مدیر بین الملل بانک توسعه صادرات در میزگرد خبرگزاری تسنیم پیرامون فعالیت مراجع متولی تامین مالی صادرات، ساز وکارهای شکستن تحریم را تشریح کرد.

سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 23:26

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

به نل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این گفتگو آمده است:

تسنیم : در دوران تحریم هدف دشمن کاهش درآمد ارزی و بالا بردن تقاضا برای ارز در داخل است، در این شرایط صادرات غیرنفتی یک راه‌حل کلیدی برای افزایش کانالهای ورودی ارز به کشور است ولی صادرات در این شرایط با مشکلاتی به‌مانند اختلال در روابط بانکی، خدمات پشتیبانی‌کننده از تجارت خارجی، افزایش ریسک صادرات و متعهد نبودن صادرکنندگان متخلف در بازگشت حاصل از صادرات به کشور مواجه است. در این میان هماهنگی و آرایش جنگی ارگانهای متولی حوزه تأمین مالی صادرات و پوشش دهنده ریسک صادرات بسیار مؤثر است، در همین باره میزگردی داشته‌ایم با دو نهاد متولی حمایت از صادرات، آرش شهرآیینی معاون صندوق ضمانت صادرات و حمیدرضا معبودی مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات.

تسنیم: وضعیت صادرات