چک رمز دار چیست؟

بینا: برای آشنایی با انواع چک ها و قوانین مربوط به آن مطالب زیر را مطالعه نمایید.
  • دوشنبه 3 شهریور 1393 ساعت 16:24

اخبار => اخبار روز

چک رمز دار چیست

به گزارش بینا ، چک های رمزدار به دو صورت است : 


چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.
چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد. 


ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های بین بانکی ،بانک مقصد ( بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد. 


چک بانکی

چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک  قابل نقد کردن می باشد.


لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد. 


نظرات

امیر عظیمی

سلام؛ شرمنده اگه رمز چک بین بانکی گم بشه چکار باید بکنیم؟

ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام