تحقق 67 درصد سود تجارت الکترونیک پارسیان

بینا:شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در دوره 9 ماهه با اختصاص 341 ریال سود به ازای هر سهم معادل 67 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.
تحقق 67 درصد سود تجارت الکترونیک پارسیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93را با سرمایه 910 میلیارد و 852 میلیون ریالی مبلغ 1228 ریال، در تیر ماه 93 مبلغ 1229 ریال، در آذر ماه مبلغ 1304 ریال و با سرمایه یک هزار و 821 میلیارد و 704 میلیون ریالی مبلغ 652 ریال، در اسفند ماه امسال مبلغ 509 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه با اختصاص 341 ریال سود به ازای هر سهم معادل 67 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

لازم به ذکر است مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5 آذر ماه 93 و مصوبه هیئت مدیره مورخ 20 آذر ماه 93 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 910 میلیارد و 852 میلیون ریال به مبلغ یک هزار و 821 میلیارد و 704 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی به میزان 100 درصد) تصویب شد.

این گزارش می افزاید صورت سود و زیان پیش بینی "سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها" و "سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها" که در گزارش 9 ماهه حسابرسی نشده در سرفصل سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی طبقه بندی شده بود در گزارش حسابرسی شده در خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی طبقه بندی شد.

"رتاپ" پیش بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 506 میلیارد ریال مبلغ 1880 ریال و با سرمایه 910 میلیارد و 852 میلیون ریال مبلغ 1173 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1170 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده، مبلغ 1260 ریال محقق شده است.


ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام