اقتصادمقاومتی عملیاتی شده توسط بانک قرض الحسنه رسالت، مردمی است

استاندارکرمان درصد و یکمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان منطقه هشت استان بخش گلباف گفت: اقتصادمقاومتی عملیاتی شده توسط بانک قرض الحسنه رسالت، اقتصادی مردمی است.
  • سه شنبه 8 اسفند 1396

اخبار => اخبار روز

اقتصادمقاومتی عملیاتی شده توسط بانک قرض الحسنه رسالت، مردمی است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

، علیرضا رزم حسینی در این نشست که در ساختمان مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد، افزود: از زمان ورود این بانک به بخش گلباف به عنوان معین اقتصادمقاومتی اقدامات قابل تقدیری به سرانجام رسیده و تحولی عظیم در منطقه ایجاد شده است.

وی اظهارداشت: گلباف راه خود را پیدا کرده و به عنوان نماینده دولت در استان کرمان تقاضا دارم بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان معین اقتصادمقاومتی به مناطق دیگر ورود کند.

استاندار کرمان با اشاره به برخی مسائل پیش رو در بخش گلباف از جمله موضوع واگذاری اختیارات مجوزهای بهداشتی در خانه های کار روستایی اظهارداشت: دولت متولی استانداردهاست اما دولت در استان کرمان این آمادگی را دارد که اختیارات صدور مجوزهای بهداشتی را به خانه های کار و زندگی بخش گلباف واگذار کند ضمن آنکه مشکل بیمه مشاغل خانگی را با کمک مجلس شورای اسلامی حل خواهیم کرد.

رزم حسینی به شغل های ایجاد شده در گلباف اشاره کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی توانست ۲۱۰ شغل را در یکسال و نیم گذشته در بخش گلباف ایجاد کند.

بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان معین اقتصادمقاومی بخش گلباف در استان کرمان بیش از یک سال است در این منطقه به ایجاد اشتغال پرداخت پرداخته و بیش از ۲۱۰شغل پایدار ایجاد کرده است.


ارسال نظر

ارسال