۷۰۰۰ نفر از بیمه گزاران عمر بیمه توسعه تعیین تکلیف شدند

بیش از ۷۰۰۰ نفر از بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه توسعه توسط شرکت بیمه ایران تعیین تکلیف شدند .
  • شنبه 21 اسفند 1395

اخبار => اخبار بیمه‌

۷۰۰۰ نفر از بیمه گزاران عمر بیمه توسعه تعیین تکلیف شدند

به گزارش بینا , با توجه به فراخوان بیمه گذاران بیمه نامه های عمر شرکت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران ؛  تاکنون بالغ بر ۷،۰۰۰ نفر مدارک مربوطه را جهت بازخرید یا ادامه بیمه نامه به بیمه ایران تحویل داده اند .تعداد ۶،۰۳۶ نفر متقاضی بازخرید بیمه نامه ودریافت غرامت و تعداد  ۹۶۱  نفر متقاضی ادامه بیمه نامه عمر خود  نزد شرکت سهامی بیمه ایران شده اند.

 لازم به ذکر است  بیمه ایران اعلام کرده است بیمه گذاران  که دارای بیمه عمر آتیه، پیشاهنگ و سنوات شرکت بیمه توسعه  می باشند  با مدارک لازم  به یکی از شعب شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند


ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام