کامل ترین سبد دارویی خاور میانه در دست ایران است

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: کامل ترین سبد محصولات دارویی در خاورمیانه از آن صنعت دارو سازی ایران است.
  • یکشنبه 14 آبان 1396 ساعت 6:53

اخبار => اخبار بیمه‌

لوگوی سازمان تامین اجتماعی

به گزارش بینا و به نقل از تامین 24 : دکتر اکبر بُرندگی گفتن در حال حاضر می توانیم قاطعانه اعلام کنیم علاوه بر اینکه در حوزه تولید داروهای بایو تکنولوژیکی به استقلال رسیدیم ، 97 درصد دارو های مورد نیاز کشور را نیز خودمان تولید می کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه توانمندی تولید دارو با یکصد کارخانه موجود و 40 کارخانه دیگری که به زودی به آنها اضافه می شوند،از حد نیاز فراتر رفته است، باید ظرفیت های خود را در این بخش بصورت جدی افزایش دهیم. 


برندگی با اشاره به افزایش 27 درصدی صادرات دارو، اظهار داشت: چندسالی است که رهبر معظم انقلاب با کلید واژه های خاصی بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید می فرمایند و ما شک نداریم که یکی از کلیدواژه اصلی اقتصاد مقاومتی از منظر ایشان بحث صادرات است.


به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی از دو بعد درون زایی به معنای اعتماد به محصولات تولید داخل و برون نگری به معنای دارا بودن اندیشه صادراتی دارو به کشور های هدف و منطقه اقتصادی قابل بررسی است.


مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: بدیهی است که همزمان درباره یک محصول واحد نمی توان هم از صادرات سخن گفت و هم محصول خارجی مصرف کرد.


برندگی ادامه داد:واژه اقتصاد مقاومتی که معادل 'مقاومت' یا 'تاب آوری' معنا می می شود و با توجه به آنچه شرایط بر ما تحمیل کرده ، 'تاب آوری' در برابر تهدیدات بیرونی و در یک کلام امنیت اقتصادی را مترادف زیبنده تری برای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می کنیم.


وی یادآور شد: ابتدای انقلاب اسلامی ایران صرفا 27 درصد از تولید دارویی کشور، در داخل آنهم توسط شرکت های چند ملیتی صورت می گرفت تا اینکه جنگ هشت ساله بر ما تحمیل شد و شرکت های چند ملیتی هم ایران را ترک کردند و با کمبود های شدید دارویی روبرو شدیم.


مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: اما نگاه درون زایی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سرمایه های علمی کشور واحد های تحقیقات دارویی را توسعه داد و پس از تربیت نیروهای متخصص، بازسازی و نوسازی صنایع دارویی آغاز شد و بحران با بومی سازی صنایع دارویی کشور و اجرای سیاست ژنریک سپری شد.


برندگی تصریح کرد: تحریم برای کشور ما هیچگاه تازگی نداشته و ندارد و کسانیکه تحریم های دهه 60 را به یاد دارند از تحریم های سال های اخیر کوچکترین هراسی ندارند.


ارسال نظر

ارسال