واریز سود سپرده در دو روز مختلف توسط موسسه معروف!

یکی از موسسات اعتباری معروف در دو روز مختلف سود سپرده را واریز می کند!
  • دوشنبه 6 دی 1395 ساعت 0:0

اخبار => اخبار بیمه‌

واریز سود سپرده در دو روز مختلف توسط موسسه معروف!

به گزارش بینا به نقل از اخبار بانک، یکی از موسسات اعتباری معروف در نظام بانکی کشور برای دور زدن قانون نرخ سود سپرده ها از روش جالبی استفاده کرده است. این موسسه معروف در یک ماه دو بار سود سپرده واریز می کند. این موسسه ابتدا در آخر ماه همانند همه بانک ها و موسسات اعتباری سود نخست را واریز می کند و چند روز بعد سود دوم را نیز به حساب مشتریان واریز می کند.

البته این دو مرتبه واریز سود سپرده برای سپرده های خاص است و اینگونه نیست که برای تمام سپرده های افتتاحی از این روش عمل کند. موسسه مذکور خدماتی چون همراه بانک و اینترنت بانک نیز دارد و براحتی می توان این موضوع را در صورتحساب های مشتریان ملاحظه کرد.

البته بانک ها و موسسات اعتباری برای دور زدن قانون نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری از پیچیده ترین راه ها استفاده کرده تا بازرسان متوجه این موضوع نشوند. واریزی های دو مرحله ای بر اساس همین دیدگاه انجام می شود و به سختی سند و مدرکی در این خصوص پیدا می شود.


ارسال نظر

ارسال