مقالات قابل ارائه و پوستری بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه معرفی شدند

کمیته علمی همایش بیمه و توسعه فهرست مقالات قابل ارائه و پوستری را اعلام کرد.
  • شنبه 4 آذر 1396 ساعت 6:15

اخبار => اخبار بیمه‌

لوگوی بیمه آسیا

به گزارش بینا و به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا  پژوهشکده بیمه در این فهرست 15 مقاله برای ارائه و 32 مقاله به صورت پوستری برگزیده شدند.
دبیرخانه علمی همایش پیش از این از 137 مقاله دریافتی ، تعداد 57 مقاله را برای داوری در مرحله دوم انتخاب نمود که در نهایت از این تعداد جمعا47 مقاله به شرح زیر برگزیده شدند: 
 


ارسال نظر

ارسال