شورایعالی بیمه درباره تغییر محاسبه خسارت تصادفات تصمیم می‌گیرد

شورایعالی بیمه درباره تغییر محاسبه خسارت تصادفات تصمیم می‌گیرد

مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی بااشاره به ابطال فرمول محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف گفت: شورایعالی بیمه در اولین جلسه خود این موضوع را بررسی و برای ایجاد وحدت رویه پیشنهاد مناسب رامطرح خواهد کرد.

پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 5:32

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هفته گذشته فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد.

با ابطال این فرمول توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابهامی در خصوص روند محاسبه خسارت ها به وجود آمده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با «دکتر سیدجواد میرقاسمی» مدیرکل حقوقی بیمه مرکزی گفتگویی داشتیم که مشروح آن به شرح زیر است:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری فرمول بیمه مرکزی برای محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف را ابطال کرد. با ابطال این فرمول نحوه محاسبه خسارت خودروهای غیرمتعارف چه تغییری خواهد کرد؟

براساس تبصره ۳ ماده ۸  قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود. براین اساس خودروها به طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم بندی شده اند که برای مثال امسال قیمت خودروهای متعارف کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) و خودروهای غیرمتعارف نیز بالاتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه مربوطه جبران می شود.

بر اساس «قاعده تناظر»  موضوع تبصره ۳ فوق الذکر درصورتی که فرضاً در یک حادثه رانندگی، چراغ ماشین یک خودروی نامتعارف آسیب ببیند قطع نظر از اینکه قیمت آن چقدر است، هزینه تعویض یا تعمیر چراغ گرانترین خودروی متعارف (برای امسال  خودرو ۱۸۰ میلیون تومانی) به مالک خودرو پرداخت خواهد شد و کلاً سقف تعیین شده برای از بین رفتن کامل یک خودروی نامتعارف در هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام آن سال است.

امکان اجرای دقیق قاعده تناظر موضوع تبصره ۳ به دلایلی چند فراهم نیست. اولاً به این دلیل که گران ترین خودروی متعارف یعنی خودرویی که قیمت آن در حال حاضر ۱۸۰ میلیون تومان است انواع و اقسام متنوع و متفاوتی دارد که قطعات و اجزای هر یک از آنها با دیگری متفاوت است، مثلاً چراغ خودروی چینی ۱۸۰ میلیونی با چراغ یک خودروی ۱۸۰ میلیونی ایرانی از قیمت یکسان برخوردار نیست و بعضاً اختلاف قیمت فاحشی بین این دو قطعه وجود دارد. فلذا اعمال قاعده تناظر در این موارد دشوار خواهد بود چرا که ارزیاب خسارت و شرکت بیمه معیار مشخصی برای برآورد خسارت بر اساس متناظر سازی آن نخواهد داشت. دوم اینکه در خودروهای غیرمتعارف قطعاتی هست که در انواع گرانترین خودروی متعارف موجود نیست؛ بنابراین از این حیث نیز امکان متناظر سازی خسارت وجود ندارد.

شورایعالی بیمه جهت حل ابهامات و مشکلات مطروحه فوق و در راستای اجرایی کردن حکم قانونی تبصره های ۳ و ۴ و ۵  ماده ۸، فوق دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعیین خسارت صادر کرد. بر مبنای این دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروی نامتعارف بر اساس فرمولی است که بر مبنای آن هر چه قیمت خودرو بالاتر برود میزان خسارت قابل جبران کاهش خواهد یافت. این فرمول به شرح ذیل است :

در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستور العمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.

علت اصلی ابطال ماده ۲ دستورالعمل این بود که تعیین میزان خسارت بر اساس تناظر موضوع تبصره ۳ را به تناسب تغییر کرده است. همچنین در تبصره ۴  ماده ۸ قانون قیمت خودروی متعارف کمتر از نصف دیه مرد مسلمان  تعیین شده است ولی در دستورالعمل معادل نصف دیه مرد مسلمان تعیین شده است که این نیز از ایرادات هیات عمومی محترم دیوان است. البته لازم به توضیح است لزوماً اجرای این دستورالعمل باعث نشده تا افراد خسارت کمتری دریافت کنند. در واقع فرمول اعمال تناسب در خسارت ها نزدیکترین شیوه به اجرای تناظر تبصره ۳ است.

در حال حاضر علیرغم ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل همچنان مفاد تبصره های ۳ و ۴ و ۵ ماده ۸ قانون در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث رانندگی معادل نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام خواهد بود.

یکی از مسائل دارای ابهام در فرمول بیمه مرکزی این بود که به عنوان نمونه، فردی پوشش تعهدات خسارات در بیمه ثالث برای خود را تا ۱۰ میلیون تومان خریداری می کرد اما در زمان بروز خسارت به یک خودروی غیرمتعارف تا ۵ میلیون تومان، تنها یک میلیون تومان به فرد خسارت دیده از سوی شرکت بیمه پرداخت می شد.

اولا در قانون میزان تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه براساس اعمال قاعده تناظر و نوعی تحدید مسئولیت در پرداخت خسارت اعم از جزئی و کلی پیش بینی شده است. از سوی دیگر شرکت های بیمه مسئولیت تبعی دارند و هر اندازه مقصر حادثه که رابطه بیمه ای با آنها دارد مسئولیت داشته باشد، آن را جبران می کنند. اگر ۱۰ میلیون تومان سقف تعهد مالی بیمه نامه یک بیمه گذار است، شرکت بیمه تا سقف ۱۰ میلیون تومان، خسارتی را که بیمه گذار متعهد به پرداخت آن است را جبران می کند و نه بیشتر از تعهد بیمه گذار.  بنابراین این خلاف منطق حقوقی و بیمه ای است که شرکت بیمه خسارتی را که بر عهده بیمه گذارش قرار ندارد، جبران کند. ضمن اینکه در تبصره ۳ اعمال قاعده تناظر هم برای مقصر و هم برای شرکت بیمه مد نظر بوده است و همچنین در تبصره ۵ اعمال قاعده تناظر توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه تکلیف شده است.

با تمام این تفاسیر، نحوه محاسبه خسارت بعد از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری و ابطال بندهای ۲ ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل چه طور خواهد بود؟

همانطور که مطرح شد با ابطال موادی از این دستورالعمل، نحوه محاسبه خسارت مالی تغییر خواهد کرد و بیمه مرکزی این موضوع را در اولین جلسه شورای عالی بیمه مطرح و برای ایجاد وحدت رویه جهت اجرای بهتر قانون پیشنهاد مناسب مطرح خواهد کرد. امیدواریم شورایعالی بیمه تدابیری برای نحوه محاسبه خسارت بر اساس قاعده تناظر پیش بینی کند و با مصوبه شورا هم نظر دیوان محترم عدالت تامین و هم جلوی برخورد سلیقه ای در ارزیابی خسارت گرفته شود.

چرا از ابتدا پرداخت خسارت تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان بدون تناظرسازی اجرا نشد؟

اگر منظور شما این است که تا سقف ۱۸۰ میلیون بدون اعمال قاعده تناظر پرداخت شود، بایستی گفت این امر مد نظر مقنن نبوده و اساساً مشکل جامعه خسارت های جزئی و ناچیز است نه خسارت هایی کلی و قانون هم صراحتاً بر اعمال قاعده تناظر به طور مطلق و در همه خسارت ها تاکید کرده است. در واقع این پیشنهاد به این معناست که اصطلاح تناظر را از تبصره ۳ حذف کنیم که این امر نیازمند اصلاح قانون است.

یک موضوع مهم دیگر آن است که دیوان حکم خود را عطف به ماسبق کرده و مثلا خودروهایی که پیش از این خسارت دیده اند نیز می توانند نسبت به خسارت خود اعتراض داشته باشند؟

بله. بر اساس رای دیوان بایستی خسارت براساس تناظر محاسبه و پرداخت شود و مشخص نیست که در همه موارد لزوماً خسارت پرداختی اضافه شود. البته اجرای این امر مستلزم  بررسی مجدد پرونده هایی است که مختومه شده و خسارت آنها نیز پرداخت شده است.

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: جلوگیری از خروج سرمایه و توجه به عوامل بنیادی شکل دهنده نرخ ارز دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها بوده است.

 • 56

رئیس کل بانک مرکزی فردا به آذربایجان غربی سفر می کند

ارومیه - عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی فردا جمعه به آذربایجان غربی سفر می کند.

 • 61

ابلاغ مصوبات جدید بازارپایه فرابورس

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس از ابلاغ مصوبات جدید با موضوع بازار پایه فرابورس خبر داد.

 • 65

انجام عملیات تخصصی بانکداری در ۴۵۰ واحد بانکی

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: ۴۵۰ واحد بانکی در استان‌های سراسر کشور با انجام عملیات تخصصی بانکداری مجموعه فعالیت توسعه‌ای بانک توسعه تعاون را ساماندهی می‌کنند.

 • 63

برنامه جدید ایران و چین برای همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت

برنامه جدید ایران و چین برای گسترش همکاری‌های گمرکی و تسهیل تجارت در دیدار سفیر چین در تهران با رییس کل گمرک ایران بررسی و سفیر چین در تهران تاکید کرد که چین خواستار گسترش مناسبات تجاری است.

 • 45

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 54

تغییرات نرخ رسمی ۴۷ واحد پولی/ دلار ثابت ماند

بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز، نرخ ۲۸ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۹ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۹ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 • 46

برترین بانک‌های سوئیسی کدامند؟

سوئیس یکی از اصلی‌ترین قطب‌های بانکی جهان محسوب می‌شود. جایی که محل ذخیره‌سازی بسیاری از سرمایه‌های کلان است.

 • 57

تاکید سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران

سرپرست بیمه ایران بر حداکثر تلاش در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) تاکید کرد.

 • 58

آینه تعاملی برای تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی

یک شرکت تجاری آینه ای تعاملی تولید کرده که مجهز به نمایشگر ال سی دی است و برای مشاهده و برنامه ریزی تمرینات ورزشی و ارتباط با مربی قابل استفاده است.

 • 51

بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌ها صادره بانک توسعه تعاون مربوط به خوزستان

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون: بیشترین حجم ضمانت‌نامه‌های صادره بانک توسعه تعاون مربوط به استان خوزستان است.

 • 53

دلیل ثبات نرخ ارز در بازار از زبان همتی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایلی که می‌بینید در بازار ارز ثبات نسبی فراهم شده است، برگشت ارز صادرکنندگان و سامانه نیما است امروز هم اعلام شد که ۱۹ میلیارد دلار در شش ماهه اول امسال ارز تخصیص داده‌ایم.

 • 49

ادغام بانک های نیروهای مسلح تا آذرماه نهایی می شود

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح گفت: این امر روند خوبی دارد تا پایان آذرماه باید ادغام بانکها نهایی شود.

 • 57

افزایش منابع بانک،توان حمایت از رونق تولیدرا ارتقا می‌دهد

در شرایطی که فعالان اقتصادی انتظار دارندتا تسهیلات ریالی به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کند،لذا افزایش منابع بانک توسعه صادرات می‌تواند توان حمایتی بانک ازصادرکنندگان ورونق تولیدرا افزایش دهد.

 • 53

توافق روسیه و ترکیه برای حذف تدریجی دلار

مسکو و آنکارا بر سر جایگزین کردن دلار با روبل و لیر توافق کردند.

 • 52

اعطای تسهیلات ویژه بانک شهر به تمامی صنوف

بانک شهر با هدف حمایت از فعالیت های اقتصادی و بخش های اثرگذار در جامعه، تسهیلات ویژه ای در قالب طرح "شهریار" به فعالان بخش اقتصادی دو گروه پزشکی و غیر پزشکی ارائه می کند.

 • 53

قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای اقتصاد برای تعیین قیمت تضمینی گندم مسائل اقتصادی کنونی کشور را مد نظر قرار داده است.

 • 91

۳ کارگزاری بانکی در جمع برترین‌های بورس انرژی

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳ کارگزاری بانکی از نظر ارزش کل معاملات از مجموع ۷۰ شرکت کارگزاری بورس انرژی، در میان برترین کارگزاری‌ها قرار داشته‌اند.

 • 61

مکزیک و ویتنام بزرگترین برندگان جنگ تجاری آمریکا و چین

واردات آمریکا از بزرگترین تامین‌کننده خود، چین، بدلیل جنگ تجاری به شدت کاهش یافته است و فعلا مکزیک و ویتنام این جای خالی را با وارد کردن خیل عظیمی از کالا به آمریکا پر کرده‌اند.

 • 56

پولدارترین زنان جهان را بشناسید

۱۵زن ثروتمند آمریکایی در مجموع ۲۶۲.۴میلیارد دلار ثروت دارند.

 • 56