تشکیل ستاد « ترمیم توانگری مالی و تعمیق شفاف سازی » در بیمه ایران

اخبار بیمه

نخستین جلسه ستاد «ترمیم توانگری مالی و تعمیق شفاف سازی» بیمه ایران، به منظور هم اندیشی و بررسی راهکارها و راهبردهای مورد نیاز برای رفع معضلات کنونی و پیش بینی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی آینده در این زمینه، تشکیل شد.

جمعه 25 فروردین 1396

به گزارش بینا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، در این جلسه که به ریاست منصورعلی رحیمی باغ ابریشمی عضو هیات مدیره بیمه ایران و با حضور ۶ عضو ثابت از مدیران ارشد و میانی شرکت برگزار شد، با تشکیل ۵۵ کمیته تخصصی به منظور برنامه ریزی و نیل به اهداف بیمه ایران در زمینه ترمیم توانگری مالی و تعمیق شفاف سازی این شرکت موافقت به عمل آمد.

رحیمی باغ ابریشمی در ابتدای جلسه، این کمیته ها را شامل«کمیته وصول مطالبات و نقدینگی»، «کمیته راهبری IFRS»، «کمیته بهبود توانگری مالی و تحلیل ذخایر فنی»