بیمه گذاران و بیمه شدگان توسعه را دریابید

رضا کربلایی

بینا: بیمه مرکزی می گوید شرکت سهامی بیمه ایران با تملک اموال و دارایی‌های بیمه توسعه، خسارات بیمه‏‌گذاران و زیان ‏دیدگان بیمه‏‌های خودرو و عمر این شرکت را به تدریج پرداخت می‌کند. اما بیمه گذاران گرفتار و خانواده های آنها به ویژه کسانی که در نتیجه پرونده های دیه در زندان به سر می برند، می پرسند: به تدریج یعنی تا چه زمان؟
بیمه گذاران و بیمه شدگان توسعه را دریابید

به گزارش بینا، شورای عالی بیمه در جلسه 21 بهمن 1393 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌‏گری، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو (شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) و انواع بیمه‏‌های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کرد. با این تصمیم، هرچند شرکت بیمه توسعه می تواند در رشته های مهندسی و مسئولیت به فعالیت خود ادامه دهد، اما در صورت تملک دارایی ها و اموال بیمه توسعه توسط بیمه ایران روشن است که احیای شرکت بیمه توسعه دشوار و حتی ناممکن نمی نماید. ورای اینکه فرجام شرکت بیمه توسعه چه خواهد شد، سوال جدی تر این است که تکلیف بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه توسعه که زیان دیدگان اصلی بحران در این شرکت هستند، چیست و مقام ناظر بر صنعت بیمه ایران یعنی بیمه مرکزی، چه تدابیری برای احقاق حقوق ایشان اندیشیده است.

در مصوبه شورای عالی بیمه تاکید شده است که، در صورت موافقت مجمع عمومی بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه و تایید هیات دولت، همه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت و شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت‏های معوق شرکت بیمه توسعه را با تملک اموال و دارایی‏های این شرکت، عهده‏‌دار خواهد شد. لازم به ذکر است با انتقال حقوق و تعهدات بیمه‏‌نامه‏‌های معتبر رشته‌های لغو شده، جبران خسارت‏های آتی ناشی از این بیمه‌‏نامه‌‏ها نیز بر عهده‏ شرکت سهامی بیمه ایران قرار خواهد گرفت.

روشن است که تعیین تکلیف نهایی در خصوص تصمیم شورای عالی بیمه نیازمند مصوبه دولت است و تا زمانی که دولت با این تصمیم موافقت نکند، بیمه گذاران و سایر ذی نفعان در مراجعه به بیمه ایران توفیقی برای پیگیری مطالبات خویش پیدا نخواهند کرد و پیچیدگی پرونده شرکت بیمه توسعه و حتی قرار گرفتن پرونده این شرکت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراجع قضایی حسب اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، این نگرانی را نزد بیمه گذاران و نمایندگان شرکت یادشده ایجاد می کند که حقوق آنها در اثر گذشت زمان مستهلک شده و به فراموشی سپرده شود.

ماده 40 فصل سوم قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در خصوص ابطال پروانه شرکت های بیمه ای به صراحت تاکید دارد: پروانه بیمه براى تمام رشته‏ ها و یا رشته‏ هاى معینى درموارد زیر پس از موافقت شوراى‏عالى بیمه با تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران ابطال خواهد شد:

۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.

۲. در صورتى که مؤسسه بیمه تا یک‏سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.

۳. در مواردى که به تشخیص بیمه مرکزى ایران وضع مالى مؤسسه بیمه طورى باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزى ایران ثابت شود که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏ شدگان و بیمه‏ گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است.

ماده ۴2 همین قانون اما می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل شود، مؤسسه یادشده می ‏تواند ظرف 30 روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم بیمه مرکزی را درخواست کند و نظر هیئت وزیران قطعى است.

هنوز مشخص نیست که آیا شرکت بیمه توسعه درخواست لغو تصمیم بیمه مرکزی را به دولت داده است یا نه و شاید هیات دولت تا 21 اسفندماه نظر قطعی خود را درباره پروانه فعالیت بیمه توسعه اعلام کند. افزون بر اینکه هنوز آگهی لغو پروانه بیمه توسعه برابر با ماده 43 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر نشده است. چه اینکه ماده 43 می گوید: صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتى که از لحاظ حفظ منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزى ایران در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه ‏هاى کثیرالانتشار تهران و در صورتى که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهاى دیگر شعبه یا نمایندگى داشته باشد در یکى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهى خواهد شد.

  • بیمه گذاران و بیمه شدگان در بلاتکلیفی

اما حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق بیمه توسعه چه می شود؟ مصوبه شورای عالی بیمه به نظر در خصوص استیفای حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق با مفاد ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری زاویه جدی دارد. ماده 44 می گوید: در صورتى که پروانه مؤسسه بیمه ‏اى براى یک یا چند رشته به ‏طور دایم لغو شود، بیمه مرکزى ایران با تصویب شوراى عالى بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامى بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگرى را که متضمن منافع بیمه‏ گذاران و بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد، خواهد داد.

ابهام در مصوبه شورای عالی بیمه که تهدید کننده حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق بیمه توسعه است، به تعیین دو شرط برای استیفای حقوق آنها برمی گردد؛ نخست قید زمانی «به تدریج» و دوم شرط پیچیده و دارای مسیر طولانی « با تملک اموال و دارایی‌های بیمه توسعه» توسط بیمه ایران.

انتظار از بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه ایران است که روشن و شفاف برنامه ای زمانبندی شده در خصوص پرداخت تعهدات انتقال یافته از بیمه توسعه به بیمه ایران ارائه دهند تا دستکم مردم و به ویژه بیمه گذاران و بیمه شدگان تکلیف خود را بدانند و این گونه نباشد که پرداخت به تدریج تعهدات شرکت بیمه توسعه منوط به تملک اموال و دارایی های بیمه توسعه شود که یک فرایند قضایی پیچیده و طولانی چندین ساله می تواند باشد. شفاف و صادقانه باید گفت که آقایان مسئول محترم. ورای اینکه مدیران شرکت بیمه توسعه چه خطاهایی داشته اند و چه فرجامی در انتظار این شرکت خواهد بود، مهم این است که بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق شرکت بیمه توسعه، حق قانونی خویش را می خواهند و این موضوع از سوی نهاد و نماد حاکمیت در صنعت بیمه باید در اولویت اول، فوری و فوق العاده قرار گیرد. فراموش نکنیم که سال ها پیش که برخی صندوق های قرض الحسنه در شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان دچار مشکلات جدی شدند، با اینکه مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشتند، اما نداشتن مجوز فعالیت، توجیهی برای مسئولیت ناپذیری بانک مرکزی در پیگیری پول های سپرده گذاران نبود و در گام نخست، بانک مرکزی با همکاری شبکه بانکی، حقوق از دست رفته سپرده گذاران را برگرداند تا اعتبار بانک مرکزی نزد مردم و اعتماد مردم به این نهاد حاکمیتی حفظ شود. حالا که شرکت بیمه توسعه دارای مجوز رسمی هم بوده، پس درس گرفتن از تجربه بانک مرکزی توسط بیمه مرکزی و البته شبکه بیمه ای کشور، می تواند تجربه تلخ بیمه توسعه را به فرصتی برای احیای اعتماد آسیب دیده مردم از صنعت بیمه تبدیل سازد.


نظرات

ناشناس

حالا هر چی نماینده شرکت میخواد رو بازاریابی کار کنه و اعتماد جلب کنه یه مشکل اینجوری همه زحماتشو خراب میکنه

afs-iran20113616500818 -6996

صحبتهای رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارات زیاندیدگان رشته ثالث و عمر بیمه توسعه توسط بیمه ایران نشان از مدیریت بالای بیمه ایران دارد و پاسخ محکم به کسانیکه منتقد دولتی بودن بیمه ایران هستند می باشد لازم است برخی که مدعی سوء مدیریت در بیمه ایران هستند بدانند: مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه ایران با توجه به اینکه شرکتی دولتی است، با نظر وزیر اقتصاد و مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند، به همین دلیل افراد انتخاب‌شده حرفه‌ای و کارشناس هستند و اختلافات چندین ساله بیمه ایران و بیمه مرکزی در حال رفع شدن است. بیمه ایران شرکت بزرگی است که پنج‌هزار نیروی انسانی و نزدیک به دوازده هزار نماینده دارد.شرکتهای مطرح بیمه ای کشور حداقل از نظر امکانات تخصصی نرم افزاری ، سخت افزاری و نیروی متخصص و متعهد بیش از پنج سال با بیمه ایران فاصله دارند و همه این امکانات در راستای خدمت بی منت به مردم عزیزمان می باشد .اکثر مدیران شرکتهای بیمه خصوصی از کارکنان بیمه ایران می باشند همچنین آقای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در گذشته از کارکنان بیمه ایران بوده است.با توجه به اینکه کارشناسان بیمه ایران هم اکنون در شرکت بیمه توسعه مستقر شده‌اند تا پرونده‌ها را از لحاظ فنی بررسی کرده و آنها را مختومه کنندامیدواریم آزادی زندانیان دارای بیمه توسعه تا پیش از آغاز سال نو صورت بگیرد.ضمن سپاس و تشکر از شبکه حرفه ای بینا.پاینده باشید

استاد دانشگاه

صحبتهای رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارات زیاندیدگان رشته ثالث و عمر بیمه توسعه توسط بیمه ایران نشان از مدیریت بالای بیمه ایران دارد و پاسخ محکم به کسانیکه منتقد دولتی بودن بیمه ایران هستند می باشد لازم است برخی که مدعی سوء مدیریت در بیمه ایران هستند بدانند: مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بیمه ایران با توجه به اینکه شرکتی دولتی است، با نظر وزیر محترم اقتصاد و مجمع عمومی شرکت بیمه ایران تعیین می شوند، به همین دلیل افراد انتخاب‌شده حرفه‌ای و کارشناس هستند ضمنا اختلافات چندین ساله بیمه ایران و بیمه مرکزی در حال رفع شدن است. بیمه ایران شرکت بزرگی است که پنج‌هزار نیروی انسانی و نزدیک به دوازده هزار نماینده دارد.شرکتهای مطرح بیمه ای کشور حداقل از نظر امکانات تخصصی نرم افزاری ، سخت افزاری و نیروی متخصص و متعهد بیش از پنج سال با بیمه ایران فاصله دارند و همه این امکانات در راستای خدمت بی منت به مردم عزیزمان می باشد .اکثر مدیران شرکتهای بیمه خصوصی از کارکنان بیمه ایران می باشند همچنین آقای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در گذشته از کارکنان بیمه ایران بوده است.با توجه به اینکه کارشناسان بیمه ایران هم اکنون در شرکت بیمه توسعه مستقر شده‌اند تا پرونده‌ها را از لحاظ فنی بررسی کرده و آنها را مختومه کنند امیدواریم در گام نخست آزادی زندانیان دارای بیمه توسعه تا پیش از آغاز سال نو 1394صورت بگیرد.ضمن سپاس و تشکر از شبکه حرفه ای بینا.موفق و پایدار باشید

مهدی حکیمی

سلام بیمه ایران جدیدا شرکت بیمه توسعه رو خریداری کرده و قرار شده خسارت اون شرکت رو هم پرداخت کنه

عباس

سلام.این مشکل را بیمه مرکزی باید حل کنه وگرنه تمام شرکتهای بیمه در ایران زیر سوال میرن که واقعا اعتمادی بهشون هست که در آینده یکی مثل من که ۱۱ماه بیمه داشتم وحالا به خاطر یک تصادف قرار بازداشت برام صادر شده وهیچ کس جوابگو نیست!؟

نماینده یسمه توسعه

مسئولین محترم بیمه مرکزی شرکت بیمه ایران تو را به خدا نمایندگان بیمه تو سعه را دریابید در این شب عید حتی محتاج نان شبشون هستند .شرکت بیمه توسعه به مشکل خورده تقصیر نماینده هاش چیه که تنها در امدشون کامزد هاشون بوده که الان نیست خواهشمندیم نمایندگان را هم دریابید

صدرا

850 میلیارد تومن مبلغ برآوری خسارت بیمه توسعه هست اونهمآخر سال،بیمه ایران خودش بالای 1000 میلیارد تومن خسارت معوق داره که نپرداخته ضمن اینکه با این فاجعه ای که از طرف وزیردارایی بخاطر سهل انگاری بیمه مرکزی ، به بیمه ایران تحمیل شد بیمه ایران پولی نمونده که بیمه ایران بتونه کارمنداشو آخر سال دریابه و نه وامی به کارمنداش بتونه بده نه ماده 141 قانون تجارت در خصوص ورشکستگی اجرا شد و نه قراردادی با بیمه ایران در خصوص تصفیه خسارت بیمه توسعه بسته شد اولتیماتوم نماینده های مجلس و ترس وزیر دارایی از استیضاح ، فقط مشکلات پرسنل بیمه ایران رو زیاد کرده و هیچکی نیومده چند تا از مدیرای بیمه مرکزی رو بخاطر این بی توجهی عزل کنه ................. تجربه گذشته من نشون داده که آقای امین فقط بلده حرفهای قشنگ بزنه عملکرد شخص خودش طوری نبوده که بشه مدیرعامل یا رییس کل .........

خسروپرویزمشعوفی

جان من این حرفها زیبنده ممالکی است که در صنعت بیمه نیز همچون سایر زمینه ها رشد و ترقی مقبول کرده اند نه اینجا که هیچ چیز حساب و کتابی ندارد و حتی خود نهاد ناظرش هم نیازمند نظارت بالادستی هست و هرتصمیمی بدون تعقل و بر مبنای اصل آزمون و خطا شکل میگیرد و هر بخشنامه و اطلاعیه ای بر مبنای خواست شخصی فردی که در راس آن سازمان یا اداره قرار گرفته اخذ میشود و متاسفانه حتی به اختلافات خانوادگی اش و یا متوای شامی که دیشب میل فرموده و با مراجشان سازگار یا ناسازگار بوده....صادر میشودخسروپرویزمشعوفی

اكبرسعيدي

روساي بيمه مركزي فعلي و قبلي (امين-كريمي) و معاونينشان + هياتهاي عامل تصميم گير بايد عزل وتوبيخ شوند آقايون هنوز با شركتهاي بيمه و شبكه فروش هماهنگ نكردن يك هفته جلوتر ميان در رسانه ملي اعلام ميكنند بيمه ثالث گران نميشود و الحاقيه مجاني است كجاي دنيا يك همچين مديريتي قابل تحمل است جز در ايران؟چون ملت ما نميدانند چگونه بامسئول خطاكار چكونه برخورد اداري كنند تا مديريت كشور اصلاح شود؟ اعتراض اداري كنيد اي ملت ايران نه اعتراض خياباني حق خود را مطالبه كنيم با ادب واحترام تا كشورمان آبادشود

ناشناس

لطفا هرجه زودتر تکلیف بیمه شدگان بیمه عمر رامشخص کنید این چه وضعی من نماینده بیمه آسیا هستم اما دیگه جرات فروش بیمه عمر را ندارم

ناشناس

زیان دیدگان دیه بیمه توسعه باید تا چه زمانی صبر کنند تا به تدریج پرداخت کنید؟ حتما باید کسی که بیمه نامه توسعه داشته رو بندازند زندان که زودتر به خسارت خود برسند یعنی این واقعا درسته؟

ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام