بیمه سینا افزایش سرمایه می‌دهد

بینا: شرکت بیمه سینا خبر از افزایش سرمایه خود داد. بر اساس تصمیم مجمع عمومی این شرکت، سرمایه بیمه سینا در دو مرحله از 400میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
بیمه سینا افزایش سرمایه می‌دهد

به گزارش بینا، بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سینا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۱۱۴۳۹ مورخ ۱۰.۸.۱۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۹۰۰۶ منتشر شد.

 پیرو آگهی منتشره در روزنامه‌ها و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سینا (سهامی عام) 1393.12.26 و اعلام تنفس در جلسه مزبور، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394.01.10 در محل شرکت واقع در تهران خیابان میرداماد بعد از خیابان نفت شمالی پلاک 225 با حضور 71.7 درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان سهامداران تشکیل و در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شد:

 انتخاب هیات رئیسه:

 پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه به شرح پیوست و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان وفق مقررات مبنی بر حضور رسمی دارندگان سهام توسط رئیس هیات مدیره و حصول کلیه شرایط قانونی، طبق 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب و مجمع وارد دستور شد.

 پس از استماع گزارش و توضیحات هیات مدیره در مورد موضوع افزایش سرمایه و همچنین قرائت گزارش بازرس قانونی مبنی بر تایید افزایش سرمایه شرکت و پس از بررسی و انجام مذاکرات لازم درباره افزایش سرمایه و با عنایت به مجوز مورخ 1393.12.27 سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با اکثریت آراء موارد ذیل را تصویب نمود.

 مصوبات مجمع:

 1- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 400.000.000.000 ریال (چهارصد میلیارد ریال) به مبلغ 1.500.000.000.000 ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) معادل (275%) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی دو مرحله به صورت زیر مورد تصویب قرار گرفت.

 الف) مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 400.000.000.000 ریال (چهارصد میلیارد ریال) به مبلغ 905.361.000.000 ریال (نهصد و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون ریال) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تصویب رسید.

 ب) انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلع 905.361.000.000 ریال (نهصد و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون ریال) به مبلع 1.500.000.000.000 ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در اختیار هیات مدیره قرار گرفت تا پس از عملی نمودن آن اقدام نماید. همچنین مقرر شد پس از انجام اقدامات لازم توسط هیات مدیره و تحقق افزایش سرمایه نسبت به اصلاح ماده 6 اساسنامه شرکت اقدامات لازم صورت پذیرد.

 2- اصلاح اساسنامه شرکت بیمه سینا مطابق با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مورد تصویب قرار گرفت.


نظرات

رضا میر

سلام صندوق تامین خسارتهای بدنی زیر نظر بیمه مرکزی ایران استخدامی زده از کل کشور نیرو میخان لطفا اطلاع رسانی نمایید

ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام