اولویت آموزش قالیبافان تولیدکننده و صادرکننده

اولویت آموزش قالیبافان تولیدکننده و صادرکننده

رییس سابق اداره فرش استان تهران بیان داشت: برای افزایش سهم بازار جهانی باید آموزش صادرکنندگان، فروشندگان و تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.

شنبه 2 شهریور 1398 ساعت 9:40

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، اسماعیلی رییس سابق اداره فرش استان تهران گفت: شورای عالی اداری سیاست گذاری، نظارت و حمایت از فرش دستباف را به مرکز ملی فرش ایران واگذار نموده که در حال حاضر مرکز به نقش حمایتی یعنی وام دادن و بیمه کردن قالیبافان و برگزاری یک نمایشگاه اکتفا کرده است.

رییس سابق اداره فرش استان تهران اظهارداشت: بیشترین بودجه مرکز صرف قالیبافان خانگی می شود که این کار اشتباه محض است. برای افزایش سهم بازار جهانی باید آموزش صادرکنندگان، فروشندگان و تولیدکنندگان در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در شان قالیبافان نیست که بازرسان سازمان تامین اجتماعی بدون هماهنگی قبلی به منازل مراجعه و با کوچکترین بهانه ای اقدام به قطع بیمه نمایند. اگر شرایط کسب درآمد برای قالیبافان فراهم شود دیگر به یارانه بیمه قالیبا