تثبیت شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی

تثبیت شاخص بورس در کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با افزایش بیش از ۲۲۰۰۰ واحدی به یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۸۵۸ واحد رسید.

سه شنبه 24 تیر 1399 ساعت 16:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با اندکی نوسان مواجه شدند.

نوسان شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۲۷۷۴ واحد صعود معادل ۱.۲۵ درصد به یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۸۵۸ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۰۱۲ واحد افزایش معادل ۱.۲۵ درصد به ۴۸۷ هزار و ۴۶ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۵۰۴) واحد افت معادل (۰.۳۱) درصد به ۴۸۰ هزار و ۸۵۵ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۹۹۰) واحد افت معادل (۰.۳۱) درصد به به ۳۱۶ هزار و ۴۵۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۴۴۷۴ واحد افزایش معادل ۱.۴۵ درصد به ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۹۸۴ واحد، شاخص ب