افزایش ۳۳۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

افزایش ۳۳۵۷ واحدی نماگر تالار شیشه‌ای

شاخص بورس روز جاری با رشد ۳۳۵۷ واحدی در پایان معاملات به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ واحد رسید.

دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 22:49

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۳۵۷ واحد رشد معادل ۱.۰۸ درصد به ۳۱۴ هزار و ۵۸۷ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۸۹۹ واحد افزایش معادل ۱.۰۸ درصد به ۸۴ هزار و ۲۷۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۹۳۸ واحد رشد معادل ۲.۰۹ درصد به ۹۴ هزار و ۸۲۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۲۹۶ واحد افزایش، معادل ۲.۰۹ درصد به ۶۳ هزار و ۳۳۸ واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۷۴۱ واحد رشد، معادل ۱.۳۰ درصد به ۳۶۸ هزار و ۸۳۸ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۲۶ واحد افزایش معادل ۰.۹۵ درصد به ۲۲۶ هزار ۳۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۸۲۴۰ واحد رشد معادل ۱.۲۸ درصد، به ۶۵۱ هزار و ۵۰۲ واحد رسید.