افت ۱۲۳۴۷ واحدی شاخص بورس

افت ۱۲۳۴۷ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس روز جاری با افت بیش از ۱۲ هزار واحدی در پایان معاملات به یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد رسید.

شنبه 21 تیر 1399 ساعت 15:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که اکثر شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با افت مواجه شدند.

نوسان شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۱۲۳۴۷) واحد ریزش معادل (۰.۷۰) درصد به یک میلیون و ۷۴۱ هزار ۲۹۶ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی»  با (۳۲۶۰) واحد افت معادل (۰.۷۰) درصد به ۴۵۹ هزار ۷۴۳ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۷۴۱۱) واحد افت معادل (۱.۵۵) درصد به ۴۷۱ هزار و ۲۷۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۴۸۷۸) واحد افت معادل (۱.۵۵) درصد به ۳۱۰ هزار و ۲۰۱ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۳۳۴۱) واحد افت معادل (۱.۰۲) درصد به ۲ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۵۸ واحد، شاخص بازار اول با (۱۵۳۱۱) واحد افت معادل (۱.۱۴۵) درصد به یک میلیون و ۳۲۸ هزار ۷۰۹ واحد و شاخص بازار دوم