فروش سهام «بانک های ادغامی» اجباری نیست

فروش سهام «بانک های ادغامی» اجباری نیست

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: فروش سهام بانک های ادغامی از سوی سهامداران در مرحله اختیاری قرار دارد و هیچ گونه اجباری در فروش سهام این بانک ها از سوی سهامداران وجود ندارد.

جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 16:36

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

، با توجه به شائبه ایجاد شده در مورد فروش سهام بانک انصار به صورت اجباری سعید محمد علیزاده، گفت: هر سهامداری که تمایل داشته باشد می تواند طبق شرایط اعلام شده سهام خود را به فروش برساند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر امکان واگذاری سهام بانک های مذکور شامل «انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهراقتصاد و موسسه کوثر» توسط سهامداران حقیقی با قیمت های مربوط به زمان توقف نماد این بانک ها و یا قیمت اسمی سهام «هرکدام بالاتر باشد» انجام می شود.

این مقام در ادامه بیان داشت: سهامداران اختیار دارند که سهام خود را با قیمت فوق به فروش برسانند یا اینکه من