سهام عدالت برای بانک ملت دردسرساز شد

سهام عدالت برای بانک ملت دردسرساز شد

بینا: مجمع فوق‌العاده بانک ملت باید صبح 16 مهر آغاز به کار می‌کرد که به دلیل مناقشه میان رئیس هیأت مدیره بانک و اصیل سهام عدالت بر سر اعمال رأی، ناکام ماند؛ اما بازرس قانونی و نماینده بورس، حق «سهام عدالت» را در اعمال رأی قاطع دانستند.

به گزارش فارس، براساس آگهی قرار بود تا مجمع فوق العاده بانک ملت با دستور جلسه بررسی تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی ابلاغی بانک مرکزی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۳ در محل تالار حوزه هنری برگزار شود.

با وجود حضور بیش از 89 درصد سهامداران، مجمع با نیم ساعت تاخیر آغاز شد و چالش بر سر رای سهام عدالت علت اصلی تاخیر و چالش اصلی مجمع بر سر حق رای سهام عدالت بود.

در این باره هوشنگ عمرانی ( دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی ) به عنوان نماینده سهام عدالت با مالکیت 30 درصدی حضور داشت، اما نماینده دولت، با استناد به یک مصوبه هیات دولت در سال 1389 اظهار داشت که تولیت سهام عدالت تا تسویه در اختیار دولت است.

این امر با دیگر با اعتراض آقای عمرانی همراه شد که گفت: قانون تجارت بحثی از تولیت ندارد و سهام عدالت مالک است و در مجامع قبلی نیز شرکت کرده و رای داده و تصمیم گرفته است و قانون تجارت مالک سهام را دارنده حق رای می‌داند.

وی با اشاره به اینکه حتی برگه رای خود را از امور سهام بانک ملت دریافت کرده و به استناد به آن وارد مجمع شده است.

* نظر نهاد ناظر

به گزارش فارس،‌ مناقشه تاحدی بالا گرفت و از نهاد ناظر یعنی بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس سوال شد و پس از پرسش در مورد داشتن وکالت از سوی نماینده دولت، اعلام شد که نماینده سهام عدالت به صورت اصیل حضور دارد، چون حاضر است، بنابراین اصیل نماینده سهام عدالت است.

بنابر گفته بازرس و ناظر بورس، نماینده دولت نمایندگی یا وکالتی از سهام عدالت نداشته است؛ این موضوع محل مناقشه علیرضا لگزایی، رئیس هیات مدیره بانک ملت با نماینده سهام عدالت شد.

لگزایی نیز در این زمینه تأکید کرد: تفسیر حقوقی بانک ملت چیز دیگری است و خلاف نظر بازرس است.

در این زمینه نماینده سهام عدالت، بار دیگر به استناد قانون تجارت، بازرس قانونی را مسئول رعایت حسن اجرا قانون و اساسنامه اعلام داشت و گفت که نماینده حقوقی بانک ملت رکنی از مجمع نیست و وجاهت قانونی ندارد.

مخالفان رای سهام عدالت از جمله لگزایی و محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت، خود را نماینده سهام عدالت در ترکیب هیات مدیره بانک معرفی کردند که بار دیگر نماینده سهام عدالت، موضوع نماینده بودن آن‌ها از سوی سهام عدالت و ده‌ها میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته را یادآور شد.

* پیشنهاد تأمل برانگیز و قابل توجه معاون بانک در مجمع ناکام

بر اساس این گزارش،‌ لگزایی، برای حل موضوع پیشنهاد داد تا مجمع برگزار شود، اما سهام عدالتی‌ها حق رای نداشته باشند.

عمرانی، نماینده سهام عدالت، بار دیگر اعتراض کرد و بیان داشت که با وجود حضور قانونی در در مجمع چرا باید رای نداشته باشیم؟ مگر در مجمع نیستیم و رای ما را نمی‌پذیرید که قانون را زیر پای می‌گذارید؟

* طرح شکایت کیفری

به گزارش فارس، نماینده سهام عدالت در خصوص تضییع حقوق مردم، اعلام کرد که از حق سهام عدالت کوتاه نمی‌آید و به استناد ماده 253 قانون تجارت، شکایت کیفری می‌کند.

تنفس مجمعی که تشکیل نشده است

به گزارش فارس، این بار علیرضا لگزایی پیشنهاد تنفس مجمع را اعلام می‌کند، در حالی که تنفس با پیشنهاد رئیس مجمع است، عمرانی به این موضوع هم به دلیل بی معنا بودن تنفس اعتراض می‌کند.

بر اساس این گزارش، در مجمع که 89درصد سهامداران حاضر بودند، بازرس و نماینده سازمان بورس حق رای را به اصیل سهام عدالت که برگه رای داشته، تایید کردند، چراکه در مجامع قبلی بر اساس قانون نیز حاضر بوده و رای داده‌اند.

در نهایت به دلیل عدم تمکین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملت و نماینده دولت به قانون، مجمع فوق‌العاده نیمه تمام ماند.

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آگهی قرار بود تا مجمع فوق العاده بانک ملت با دستور جلسه بررسی تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی ابلاغی بانک مرکزی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۹۳ در محل تالار حوزه هنری برگزار شود.

با وجود حضور بیش از 89 درصد سهامداران، مجمع با نیم ساعت تاخیر آغاز شد و چالش بر سر رای سهام عدالت علت اصلی تاخیر و چالش اصلی مجمع بر سر حق رای سهام عدالت بود.

در این باره هوشنگ عمرانی ( دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استانی ) به عنوان نماینده سهام عدالت با مالکیت 30 درصدی حضور داشت، اما نماینده دولت، با استناد به یک مصوبه هیات دولت در سال 1389 اظهار داشت که تولیت سهام عدالت تا تسویه در اختیار دولت است.

این امر با دیگر با اعتراض آقای عمرانی همراه شد که گفت: قانون تجارت بحثی از تولیت ندارد و سهام عدالت مالک است و در مجامع قبلی نیز شرکت کرده و رای داده و تصمیم گرفته است و قانون تجارت مالک سهام را دارنده حق رای می‌داند.

وی با اشاره به اینکه حتی برگه رای خود را از امور سهام بانک ملت دریافت کرده و به استناد به آن وارد مجمع شده است.

* نظر نهاد ناظر

به گزارش فارس،‌ مناقشه تاحدی بالا گرفت و از نهاد ناظر یعنی بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس سوال شد و پس از پرسش در مورد داشتن وکالت از سوی نماینده دولت، اعلام شد که نماینده سهام عدالت به صورت اصیل حضور دارد، چون حاضر است، بنابراین اصیل نماینده سهام عدالت است.

بنابر گفته بازرس و ناظر بورس، نماینده دولت نمایندگی یا وکالتی از سهام عدالت نداشته است؛ این موضوع محل مناقشه علیرضا لگزایی، رئیس هیات مدیره بانک ملت با نماینده سهام عدالت شد.

لگزایی نیز در این زمینه تأکید کرد: تفسیر حقوقی بانک ملت چیز دیگری است و خلاف نظر بازرس است.

در این زمینه نماینده سهام عدالت، بار دیگر به استناد قانون تجارت، بازرس قانونی را مسئول رعایت حسن اجرا قانون و اساسنامه اعلام داشت و گفت که نماینده حقوقی بانک ملت رکنی از مجمع نیست و وجاهت قانونی ندارد.

مخالفان رای سهام عدالت از جمله لگزایی و محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت، خود را نماینده سهام عدالت در ترکیب هیات مدیره بانک معرفی کردند که بار دیگر نماینده سهام عدالت، موضوع نماینده بودن آن‌ها از سوی سهام عدالت و ده‌ها میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته را یادآور شد.

* پیشنهاد تأمل برانگیز و قابل توجه معاون بانک در مجمع ناکام

بر اساس این گزارش،‌ لگزایی، برای حل موضوع پیشنهاد داد تا مجمع برگزار شود، اما سهام عدالتی‌ها حق رای نداشته باشند.

عمرانی، نماینده سهام عدالت، بار دیگر اعتراض کرد و بیان داشت که با وجود حضور قانونی در در مجمع چرا باید رای نداشته باشیم؟ مگر در مجمع نیستیم و رای ما را نمی‌پذیرید که قانون را زیر پای می‌گذارید؟

* طرح شکایت کیفری

به گزارش فارس، نماینده سهام عدالت در خصوص تضییع حقوق مردم، اعلام کرد که از حق سهام عدالت کوتاه نمی‌آید و به استناد ماده 253 قانون تجارت، شکایت کیفری می‌کند.

تنفس مجمعی که تشکیل نشده است

به گزارش فارس، این بار علیرضا لگزایی پیشنهاد تنفس مجمع را اعلام می‌کند، در حالی که تنفس با پیشنهاد رئیس مجمع است، عمرانی به این موضوع هم به دلیل بی معنا بودن تنفس اعتراض می‌کند.

بر اساس این گزارش، در مجمع که 89درصد سهامداران حاضر بودند، بازرس و نماینده سازمان بورس حق رای را به اصیل سهام عدالت که برگه رای داشته، تایید کردند، چراکه در مجامع قبلی بر اساس قانون نیز حاضر بوده و رای داده‌اند.

در نهایت به دلیل عدم تمکین رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملت و نماینده دولت به قانون، مجمع فوق‌العاده نیمه تمام ماند.

- See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930718000352#sthash.k8WrIV7H.dpuf

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بانک گردشگری تمدید شد

سازمان بورس اوراق بهادار با صدور یک مجوز مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام بانک گردشگری را تمدید کرد.

 • 301

نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعه صنعت پرداخت و رشد اقتصادی

گزارش کارشناسی نقش پذیرش دیجیتال در ارتباط توسعه صنعت پرداخت و رشد اقتصادی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

 • 91

سامانه یکپارچه اطلاعاتی قدرت نظارتی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:نیازمند سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان بانکی هستیم واین اقدام تاحدود زیادی با رصد بانک‌ها امکان‌پذیر است چرا که امروزه بیش از ۹۸درصد نقدینگی در حساب‌های بانکی مبادله می‌شود.

 • 289

افزایش سقف انتقال وجه در همراه بانک کشاورزی

بانک کشاورزی سقف انتقال وجه در همراه بانک نسخه اندروید را افزایش داد.

 • 324

مجلس آماده برطرف کردن خلاء قانونی بازگشت ارزهای صادراتی

نماینده مجلس با اشاره به آمادگی مجلس برای رفع خلاء‌های قانونی بازگشت ارز،‌ افزود: باید با آن دسته از افرادی که با همه تشویق‌هایی که شده باز هم حاضر به بازگردادن ارزهای صادراتی نیستند، برخورد قاطع شود.

 • 285

تقدیر از بانک تجارت در همایش ترویج فرهنگ حمایت از دانش بنیان‌ها

لوح تقدیر صندوق نوآوری و شکوفایی به واسطه سهم ویژه بانک تجارت در صدور ضمانتنامه برای شرکت‌های دانش بنیان معرفی شده از سوی این صندوق به مدیرعامل این بانک اعطا شد.

 • 120

برگزاری مجمع سهامداران بانک سرمایه برای سال مالی ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت بانک سرمایه برای سال مالی ۱۳۹۸ برگزار و صورت‌های مالی مربوطه به تصویب سهامداران این بانک رسید.

 • 119

مشارکت بانک رفاه در طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، بانک رفاه کارگران در طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند مشارکت کرد.

 • 118

تحقق اولین بستر بانکداری شرکتی باز در سیستم بانکی کشور

معاون فناوری و برنامه‌ریزی بانک صنعت و معدن در نشستی که به منظور تبیین ۴ سامانه و محصولات جدید این بانک سخن می‌گفت به تشریح خصوصیات فنی این سامانه‌ها پرداخت.

 • 124

گام‌های مؤثر بانک مهر ایران برای توسعه روستاها

مدیرعامل بانک مهر ایران با توجه به اهمیت نقش روستاها در توسعه اقتصادی گفت: توسعه روستایی تنها از طریق توجه به زیرساخت‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اشتغال‌زایی پایدار برای روستاییان است.

 • 133

رشد ۲۴۵۲۵ واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در پایان داد و ستدهای روز جاری با رشد بیش از ۲۴۵۰۰ واحدی باعث شد تا نماگر اصلی بازار به یک میلیون و ۵۱۴ هزار و ۶۹۹ واحد برسد.

 • 115

بانک توسعه صادرات کمترین عدم رفع تعهد ارزی را درنظام بانکی داراست

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: تنها ۲.۳۴ درصد از مشتریان این بانک تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند و این بانک با پایش مستمر ایفای تعهدات مشتریان از بانکهای دارای کمترین عدم رفع تعهد است.

 • 104

صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه صادرات ایران با حضور اعضای مجمع این بانک برگزار و صورت‌های مالی سال ۹۸ به تصویب رسید.

 • 105

لزوم استفاده مشتریان پست‌ بانک‌ از درگاه‌های الکترونیکی

با توجه به افزایش شیوع کرونا و تشدید محدودیت ها، پست‌بانک‌ از مشتریان و سایر هموطنان درخواست کرد برای انجام عملیات بانکی حتماً ازدرگاه‌های الکترونیکی این بانک استفاده نمایند.

 • 101

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تعهدی برای بازگشت ارز ندارند

رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال‌های اخیر با پدیده جدیدی به نام «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» مواجه‌ایم که هویت تجاری واقعی ندارند و تعهدی نیز در برابر بازگشت ارز صادراتی خود ندارند.

 • 115

چگونه ارزش ریال را برگردانیم؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتظارات غیرمنطقی که یک سری عنوان می‌کنند بانک مرکزی مسئول افزایش نرخ ارز است و یا بانک مرکزی باید نرخ ارز را پایین بیاورد، اصولا مطالبی بی‌پایه و اساس است.

 • 125

هشدار بورس تهران به ۳ کارگزاری برای لغو مجوز معاملات آنلاین

بورس اوراق و بهادار تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برخی از مجوزهای فعالیت شرکت‌های کارگزاری، در صورتی که تا مهلت مقرر موفق به تجمیع مجوزهای خود نشوند لغو می‌شود.

 • 110

محدودیتی برای پرداخت تسهیلات گلخانه ها نداریم

مدیرعامل بانک کشاورزی  با اشاره به اینکه توسعه کشت گلخانه‌ای یکی از اولویت‌های دولت است و ما مکلفیم از این قشر حمایت کنیم  گفت: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات در بخش گلخانه نداریم.

 • 109

همکاری بانک قوامین با سازمان امور مالیاتی

معاون مالی بانک قوامین ضمن اعلام همکاری کامل و همه جانبه این بانک با مراجع، نهادها و سازمان‌های مربوطه به خصوص سازمان مالیاتی تصریح کرد: این بانک همکاری لازم با سازمان مالیاتی را داشته است.

 • 108

رونمایی از جشنواره یاقوت سرخ همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی

مدیر عامل بانک کشاورزی از رونمایی جشنواره یاقوت سرخ همزمان با سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان خراسان جنوبی خبر داد.

 • 108