ساخت هویت جعلی و ازدواج دوم با هویت جدید/شیوه های جعل آقای مدیر

ساخت هویت جعلی و ازدواج دوم با هویت جدید/شیوه های جعل آقای مدیر

نماینده دادستان تهران گفت:متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا وسند سازی و جعل ضمانت نامه‌های مختلف بانکی کرده و حتی هویت جدیدبرای خود جعل کرده است.

چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 17:30

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از مهر 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.

قاضی صلواتی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت بخش‌های دیگر کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

حسینی نماینده دادستان با اشاره به سرفصل‌های اموال موضوع پولشویی اظهار کرد: املاک انتقال یافته به متهم سجاد، هفت پلاک ثبتی را شامل می‌شود. همچنین پولشویی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال وجه‌الرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع مرتبط به پولشویی است.

نماینده دادستان  افزود: متهم در تداوم روابط مجرمانه خود در مواضع متعدد مرتکب بزه اختلاس شده است که امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از جمله موارد ارتکابی در بزه انتساب است.

حسینی تصریح کرد: متهم اقدام به صدور و امضای تعداد ۴۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۳/۶/۸۸ نموده است.

حسینی افزود در قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: متهم در زمان دولتی بودن بانک تجارت اقدام به صدور و امضای تعداد ۳۰۱ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال در فاصله زمانی ۲۱/۶/۸۸ لغایت ۸/۱/۹۲ نموده است. همچنین در فاصله زمانی غیردولتی بودن بانک در مجموع اقدام به امضا و صدور ۳۴۲ فقره چک فاقد پشتوانه به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال نموده است که مجموع مبالغ اختلاس شده در هر یک از این دو مقطع زمانی به محضر دادگاه ارائه می‌گردد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در زمان دولتی بودن بانک تجارت و در فاصله زمانی ۲۳/۱/۸۶ لغایت ۲۶/۶/۸۸ شعبه تختی بانک تجارت کرمان مبادرت به صدور ۴۳ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه به مبلغ ۹۹۷ هزار میلیارد ریال در وجه اشخاص ذینفع حقیقی و حقوقی نموده است.

حسینی تصریح کرد: متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۴۱ فقره از این چک‌ها به مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نقش داشته است.

حسینی ادامه داد: تعداد ۹ فقره چک جمعا به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به نفع صندوق قرض‌الحسنه توحید صادر شده است. متهم به عنوان رئیس شعبه تختی بانک تجارت کرمان در امضا و صدور تعداد ۳۱ فقره چک به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال نقش داشته است و از تعداد ۳۰۱ فقره چک بین بانکی فاقد پشتوانه تعداد ۲۶۴ فقره چک به مبلغ ۵۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در وجه صندوق قرض‌الحسه رسالت بوده است.

حسینی افزود: تعداد ۱۹ فقره چک به مبلغ ۱ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال در وجه ضندوق قرض‌الحسنه توحید صادر گردیده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهم تعداد ۷ فقره چک به مبلغ ۱ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال صادر کرده است. متهم با صدور و امضای چک‌های بین بانکی فاقد پشتوانه وجوه متعلق به بانک تجارت را اغلب به نفع دیگران برداشت نموده و مرتکب بزه اختلاس موضوع ماده ۵ گردیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: متهم در برداشت و تصاحب مبلغ ۹۶۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از منابع بانک تجارت از طریق صدور تعداد چک‌های فاقد پشتوانه اقدام نموده است.

حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت بخشی از اتهامات متهم عمارت ساز اظهار کرد: معاونت در اختلاس به ارزش ده میلیون یورو توسط متهم از دیگر اتهامات این فرد است.

وی در این رابطه گفت: این اوراق شامل ۱۰ برگه هرکدام به ارزش یک میلیون یورو هستند که سریال‌های مشخص دارند و تاریخ انتشار آن‌ها ۲۰/۳/۹۱ و تاریخ سررسید آن‌ها ۲۰/۳/۹۴ بوده است.

وی افزود: پس از انتشار این اوراق و قرار گرفتن آن‌ها به عنوان وثیقه نزد بانک اعلام می‌شود که این اوراق مفقود شده اند و بر این اساس بعدا مشخص می‌شود که شرکت آرمان روشن آریا این اوراق مفقودی را از فرد دیگری خریده است و آن‌ها را برای شرکت ساختمان سازی استفاده کرده است. حجت نقدی فردی است که این اوراق را استفاده کرده و آن‌ها را به شرکت‌های دیگر انتقال داده است.

حسینی گفت: با توجه به توضیحات فوق و اینکه وی در بانک مامور به خدمت عمومی بوده است، این اقدام متهم با جرم اختلاس انطباق دارد.

وی در ادامه به یکی دیگر از اتهامات متهم پرونده اشاره کرد و گفت: جعل و استفاده از سند مجعول یکی دیگر از اتهامات این فرد است.

حسینی توضیح داد: متهم به منظور تسهیل عملیات مجرمانه خود در موارد متعددی اقدام به جعل امضا و سند سازی و جعل ضمانت نامه‌های مختلف بانکی کرده است. برای این کار وی حتی برای خود یک هویت مجعول ساخته و با آن هویت جعلی اقدام به ازدواج دوم کرده است.

وی افزود: جعل ۱۹ فقره ضمانت نامه از ۳۴ ضمانت نامه واهی، امضا و صدور ده فقره ضمانت نامه مجعول به ارزش ۳ هزار و ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰ میلیارد ریال از اتهامات این متهم در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ در شعبه تختی بانک کرمان ۲۳ فقره ضمانت نامه مجعول صادر شده است که ۱۷ مورد آن از ضمانت‌نامه‌ها خام و بدون پشتوانه بوده است.

وی افزود: در مکتوبات اولیه بانک تجارت در شکایات خود مبنی بر جعل ۲۲ فقره ضمانت نامه این موضوع اعلام شده است؛ اما پس از انجام تحقیقات و بازرسی‌ها مشخص می‌گردد که یک فقره دیگر ضمانت نامه جعلی توسط متهم به نام باغ فردوس ایرانیان جعل شده است لذا جمعا ۲۳ فقره ضمانت نامه در این خصوص جعل گردیده است که ده فقره از آن‌ها شخصا توسط متهم صادر شده است. از این ده فقره ۹ مورد آن بدون پرداخت هیچ گونه پرداختی به بانک مسترد شده است، اما یکی از آن‌ها مسترد نگردیده است از آن ۲۲ ضمانت نامه مذکور هم اصل ۶ مورد آن‌ها به بانک ارائه نشده است.

حسینی گفت: امضا و صدور ۹ فقره ضمانت نامه جعلی و واهی از مجموع ۱۲ ضمانت نامه واهی از دیگر اتهامات این فرد است که بدون اخذ کارمزد در بانک تجارت شعبه تختی کرمان صادر شده است که در همه این موارد اصل ضمانت نامه اصلا وجود ندارد.

نماینده دادستان در بخش دیگری از قرائت کیفرخواست  افزود: دو فقره از ضمانت نامه‌های مجعول به مبلغ ۲۳۴ میلیارد ریال وصول شد و تعدادی از لاشه‌های ضمانت نامه‌های جعلی ابطال شده است.

این مقام قضایی ادامه داد: مستندات این اتهام گزارش مختلفی از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، شاکی پرونده و اقاریر متهم است.

وی اظهار کرد: متهم در این خصوص در نزد بازپرس اظهار کرده است درباره ضمانت ۲۵۰ میلیارد ریالی بنده ۵ میلیارد تومان در نزد بانک قرار دادم والباقی آن جعلی بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود گفته است که آقای زید آبادی که این ضمانت نامه‌ها را می‌گرفته است از جعلی بودن آن‌ها مطلع بوده است و عنوان کرده که این ضمانت نامه‌ها را بدون اطلاع از مسئول مُهر بانک، مُهر و صادر می‌کرده و پس از آن، آن را در پاکتی گذاشته و به راننده زیدآبادی می‌داده است.

حسینی بیان کرد: متهم در مقام دفاع از اتهام جعل ضمانت نامه‌ها می‌گوید مسئولیت این ضمانت نامه‌ها را بنده می‌پذیرم و مسئول پرداخت آن هستم.

جعل اسناد هویتی و استفاده از آن‌ها به عنوان یکی دیگر از اتهامات این متهم توسط نماینده دادستان قرائت شد.

حسینی در این رابطه گفت: در تاریخ ۳/۸/۹۳ در خصوص بازرسی از منازل متهم تعدادی اسناد مجعول هویتی از وی و فرزندش که در ید همسر دوم متهم بود کشف می‌شود. این اسناد به نام علی الستی فرزند محمد علی توسط این متهم جعل شده بودند که متهم خود را در این اسناد متولد سبزوار معرفی کرده است. این متهم با این جعل هویت خانمی را به نکاح خود در می‌آورد و با او ازدواج می‌کند.

این متهم همچنین در زمان تولد فرزندش او را با نام الیاس الستی معرفی و براساس این اسم و فامیل برای وی اسناد هویتی و گذرنامه تهیه می‌کند.

حسینی ادامه داد: همچنین این متهم پس از جعل هویت مجعول برای خود اقدام به اعطای یک وکالت نامه به همسر خود برای اخذ گذرنامه می‌کند. به عبارت دیگر این متهم با ارائه مشخصات هویتی مجعول از قبیل: کارت ملی و گذرنامه وکالت نامه بلاعزلی را برای همسر خود جهت انجام امور ملکی و دارایی‌ها صادر می‌کند.

نماینده دادستان گفت: یکی دیگر از اتهامات این متهم تصرف غیر قانونی در اموال توقیف شده توسط مراجع ذی صلاح است.

وی توضیح داد: یک ملک به پلاک ثبتی مشخص در منطقه یافت آباد تهران متعلق به فردی به اسم زهرا عسکری می‌باشد که جهت پرداخت تسهیلات به مجید زندی آبادی در رهن بانک ملی قرار می‌گیرد لذا این ملک در واقع در رهن بانک ملی قرار داشته است؛ اما این متهم این ملک را با انجام اقداماتی در رهن بانک تجارت قرار داده و با همکاری تعدادی از کارکنان بانک آن را از رهن بانک تجارت خارج کرده است. به طوری که یکی از کارکنان بانک تجارت با تماس با متهم پرونده خود را در نزد دفتر ثبت اسناد به عنوان نماینده بانک معرفی کرده و ملک را از رهن بانک خارج می‌کند و سپس به نحو صوری به بانک رسالت انتقال یافته و ثمن آن به نام زهرا عسکری در بانک رسالت واریز می‌گردد و در این رابطه ۳ فقره چک سفید امضا در وجه خانم زهرا عسکری صادر می‌شود. تمامی این اقدامات با اطلاع و با دستور متهم این پرونده انجام شده است البته در این راستا پرونده‌ای با عنوان خیانت در امانت در دادسرای تهران مفتوح است.

وی گفت: مستندات این اتهام هم شکایت شاکی، اقاریر متهم، اظهارات افراد دیگر و از جمله مجید زندی آبادی است.

نماینده دادستان افزود: عنوان اتهامی دیگر متهم این پرونده اخذ رشوه است متهم در روند صدور ضمانت نامه‌های مجعول مبالغی را از ضمانت خواهان دریافت می‌کرده است که این اقدام وی را به عنوان اخذ رشوه می‌توان قلمداد کرد. حسن درویش زید آبادی فردی است که به عنوان مدیریت عامل شرکت فولاد ذوب آهن با متهم ارتباط داشته است. در این خصوص متهم مبادرت به صدور تأییدیه‌های خلاف واقع و صدور ضمانت نامه‌های جعلی می‌کرده است که پس از این کار ۳۵۷ میلیارد ریال از ضمانت خواه یعنی حسن درویش اخذ کرده است که مستندات این اتهام گزارش ضابطین و اقاریر خود متهم و نیز اقرار صریح حسن درویش زیدآبادی می‌باشد.

در ادامه قرائت کیفرخواست این متهم قاضی صلواتی با نزدیک شدن به زمان اوقات شرعی اذان ظهر اعلام ۱۵ دقیقه تنفس نمود که پس از آن ادامه قرائت کیفرخواست انجام خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم با امضا و صدور ضمانت نامه‌های واهی و جعلی موجبات برداشت ضمانت نامه‌هایی را برای ذینفعان فراهم آورده است و در امضا و صدور تعدادی ضمانت نامه مجعول نقش داشته است و همچنین یکی از اتهامات متهم معاونت در اختلاس است.

نماینده دادستان تصریح کرد: اقاریر متهم مبنی بر صدور گواهی‌های خلاف واقع در جلد سوم از پرونده موجود است و مبلغ تحصیل مال و پولشویی ۲۸۰ میلیارد و ۲۴۱ هزار و ۷ میلیون و ۶۵۱ ریال بوده است.

حسینی در ارتباط با بزه خیانت در امانت گفت: متهم در مراحل مختلف بازپرسی اقرار نموده که حداقل ۸۲ فقره برگ خام ضمانت نامه را امحا نموده است.

حسینی افزود: تعداد ۷۳ برگ از اوراق مربوط به شعبه تختی کرمان است که تعداد ۶۱ برگ ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را بدون استفاده امحا نموده است.

نماینده دادستان افزود: از تعداد ۹۶ فقره ضمانت نامه در شعبه امام رضای بانک تجارت سیرجان ۲۱ فقره تاکنون به بانک ارائه نشده است و متهم مدعی است این اوراق را امحا نموده است.

وی در ارتباط با بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره اظهار کرد: در پی صدور دستور از سوی بازپرس دادسرای کرمان، از محل سکونت متهم تجهیزات دریافت از ماهواره کشف گردید که تمامی این موارد در پرونده موجود است.

حسینی اضافه کرد: اقدامات متهم مشمول عنوان اختلاس موضوع ماده ۵ قانون می‌باشد و از محضر دادگاه درخواست مجازات متهم شده است.

پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی خطاب به وکیل بانک تجارت از وی خواست مطالب خود را بیان کند.

وکیل بانک تجارت گفت: چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادره در شعبه تختی بانک تجارت بالغ بر ۶۹۱ فقره می‌باشد که در زمان روسای وقت شعبه در تاریخ ۳/۴/۸۵ لغایت ۱/۸/۹۲ در وجه افراد حقیقی و حقوقی صادر گردیده و مبلغی بالغ بر ۲۱۲ میلیارد از ذینفعان به عنوان خسارت وارده به بانک اخذ شده است.

وی ادامه داد: ضمانت نامه‌های جعلی مشتمل بر ۲۳ فقره است که توسط متهم بدون اخذ کارمزد و تشکیل پرونده در اختیار ذینفعان قرار داده شده است. ۹ فقره ضمانت نامه به مبلغ ۹۳۸ میلیارد ریال از بابت اصل مبلغ از منابع بانک پرداخت شده است.

وکیل بانک تجارت در ارتباط با ضمانت نامه‌های مسترد شده به بانک تجارت گفت: ۳۰ فقره ضمانتنامه به مبلغ ۶ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال به بانک مسترد شده است.

وکیل بانک تجارت اضافه کرد: مبلغ ۱۴ میلیارد ریال به نام رستم زاده و دایی زاده به صندوق قرض‌الحسنه توحید واریز شده است و تسهیلات موضوعه تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.

وی درپایان گفت: از محضر دادگاه تقاضای استرداد لاشه ضمانت نامه‌ها و صدور حکم شایسته نسبت به پرونده و تعیین تکلیف پلاک‌های ثبتی توقیف شده و ضمانت نامه‌های مفقودی را داریم.

گفتنی است در این جلسه قرائت کیفرخواست متهم علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان به پایان رسید.

کد خبر 4495507
مهدیه محمدی

ثبت نظر

ارسال

تبلیغات‌

دلار ۱۲۹۹۰ تومان شد

قیمت دلار در صرافی‌ های بانک‌ها ۱۲هزار و ۹۹۰ تومان تعیین شده است.

 • 3

بهبود اقتصاد با قطع بندناف درآمدهای نفتی ممکن است

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور با قطع شدن بند ناف درآمدهای نفتی امکان پذیر است.

 • 3

آیا ابر بانک سپه برای بانک‌های نظامی معجزه می‌کند؟/ کامران ندری: جلوی فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی باید گرفته شود

کامران ندری می‌گوید: این بار نباید به نیرو‌های مسلح اجازه داد تا بانک‌ها را خریداری کنند زیرا فعالیت نیرو‌های نظامی در کشور مشخص است و نباید وارد حوزه اقتصادی با هدف سودآوری شوند، زیرا با توجه به نفوذ نیرو‌های نظامی در کشور و در ارکان سیاسی این گروه دارای قدرت انحصاری می‌شوند و رقابت را در اقتصاد ت ...

 • 2

بیشترین شکایت در قصور پزشکی در حوزه جراحی زنان و زایمان است

تهران- ایرنا- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تشریح عملکرد این سازمان در یکسال گذشته بیشترین مورد شکایت در قصور پزشکی را در حوزه جراحی زنان و زایمان اعلام کرد.

 • 3

ارزش لیر ترکیه سقوط کرد

تهران - ایرنا - ترکیه پس از بحران ارزی در مرداد سال گذشته و سقوط ارزش لیر، بار دیگر شاهد سقوط پنج درصدی ارزش پول ملی خود شد.

 • 4

مردم از اتصال به وای‌فای اماکن ناشناس خودداری کنند

تهران- ایرنا - معاون اجتماعی پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی گفت: هموطنان و مسافران نوروزی سعی کنند برای جلوگیری از سوءاستفاده به خصوص در طول سفرهای نوروزی، از مودم‌های جیبی یا اینترنت همراه استفاده و از اتصال به وای‌فای اماکن ناشناس خودداری کنند.

 • 3

بازدید همتی از صرافی‌های تهران

براساس تصمیم بانک مرکزی صرافی‌های ملی، پارسیان، کارآفرین، رفاه، شهر، سینا، مسکن و تجارت طی امروز و فردا، نیازهای ارزی هموطنان را تأمین می‌کنند.

 • 3

آمریکا تعدادی از بانک های دولتی ونزوئلا را تحریم کرد

تهران – ایرنا – به گزارش خبرگزاری رویترز، یک روز پس از بازداشت دستیار ارشد رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، آمریکا تعدادی از بانک های دولتی این کشور را تحریم نمود.

 • 3

راهکار رییس بانک مرکزی درباره ارزان شدن ارز به نظر

اقتصادنیوز:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعداد زیاد رانت‌خواران و اینکه با اعمال نفوذ از بانک‌ها وام گرفتند، اعلام کرد: هنوز هم نرخ ارز واقعی نیست ولی فشار روانی وجود دارد. اگر مردم وارد خرید و فروش ارز نشوند، نرخ‌ها به سرعت کاهش می‌یابد.

 • 2

آمریکا چندین بانک ونزوئلا را تحریم کرد

به دنبال بازداشت چندین نفر از مقامات دولت در سایه ونزوئلا، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع کرد.

 • 3

پوند تقویت شد

به دنبال توافق سر تمدید مهلت برگزیت، ارزش پوند تقویت شد.

 • 3

افراد مجهول‌الهویه هویت‌یابی می‌شوند

تهران- ایرنا- رئیس سازمان بهزیستی کشور از هویت‌یابی افراد مجهول‌الهویه خبر داد و گفت: دست کم 2 ماه زمان نیاز است تا هویت این افراد شناسایی یا با همکاری ثبت احوال برای آنان هویت جدیدی ایجاد شود.

 • 4

تحریم‌های جدید آمریکا علیه چند بانک ونزوئلا

واشنگتن تحریم‌های جدیدی را علیه چند بانک ونزوئلا شامل "بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا" و چهار شرکت وابسته به آن اعمال کرد.

 • 2

خروج ۱.۲ تریلیون یورو دارایی ۷ بانک بزرگ از بریتانیا

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: ۷ بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در حدود ۱.۲ تریلیون یورو از دارایی‌های خود را از برگزیت به منطقه دیگری از اروپا انتقال خواهند داد.

 • 4

سقوط سنگین قیمت نفت با نگرانی از کند شدن رشد اقتصاد جهان

درحالی‌که با تمرکز سرمایه‌گذاران به عدم پیشرفت مذاکرات تجاری و داده‌های اقتصادی هشداردهنده آلمان و آمریکا، نگرانی از کند شدن شدید اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای نفت تشدید شد، قیمت نفت سقوط کرد.

 • 4

جمهوری اسلواکی به دانشجویان دکتری بورس تحصیلی می دهد

جمهوری اسلواکی به اساتید دانشگاهی، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و پژوهشگران برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بورس تحصیلی می دهد.

 • 3

آمریکا سراغ ذخایر اضطراری نفتی رفت!

وزارت انرژی آمریکا ۴.۳۲ میلیون بشکه نفت شیرین از ذخایر نفت استراتژیک خود به ارزش بیش از ۲۸۵.۷ میلیون دلار که قیمت آن به طور میانگین ۶۶.۱۴ دلار در هر بشکه می‌شود را فروخته است.

 • 3

وزیر اسرائیلی به بحرین سفر می‌کند

یک نویسنده و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی تاکید کرد که از وزیر اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی برای سفر به یک کشور حاشیه خلیج فارس دعوت به عمل آمده است.

 • 4

وزیر اقتصاد: اگر شرایط فعلی اقتصاد مدیریت نشود وضع بدتر می‌شود/

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران گفت: اقتصاد کشور البته نه به آن شدت که گفته می‌شود شرایط سختی دارد و این شرایط سخت اگر مدیریت نشود ممکن که مراتب سختی آن بیشتر شود.

 • 9