توان پردازش سیستم‌های مرکزی سپهر بانک صادرات ۸ برابر شد

توان پردازش سیستم‌های مرکزی سپهر بانک صادرات ۸ برابر شد

بینا:بانک صادرات به منظور افزایش ظرفیت و پایداری ارائه خدمات بانکداری الکترونیک، پروژه ارتقای سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سیستم‌های مرکزی سپهر را به مرحله اجرا درآورد که در نتیجه، توان پردازش سیستم های مرکزی سپهر ۸ برابر شد.

 

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، از آنجایی که یکی از الزامات توسعه خدمات بانکداری، افزایش ظرفیت و پایداری زیرساخت‌های بانکی است، شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مجری و مشاور شبکه یکپارچه بانکی در بانک صادرات ایران، پیشنهاد ارتقای سامانه‌های مرکزی این بانک را به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری به مدیریت ارشد بانک مذکور ارائه کرد که با استقبال مسئولان امر مواجه شد.

اجرای پروژه مذکور که از حدود 5 ماه پیش در حوزه تأمین تجهیزات سخت افزاری و 3 ماه پیش در حوزه تغییرات نرم‌افزاری برنامه‌ریزی و آغاز شده بود