انتصابات جدید در بانک ملی ایران

انتصاباتی جدید در برخی بخش های بانک ملی صورت گرفت.
  • چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 12:38

اخبار => اخبار بانک‌

بانک ملی ایران

به گزارش بینا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران , با صدور احکامی توسط آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 8 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از :

1.آقای حسن شهرآشوب مدیر امور طرح و برنامه
2.آقای محمدنورآزادی مدیرامورشعب تهران
3.آقای حمیدرضافتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور
4.آقای  علی رحیمی مشاور مدیرعامل در امور شعب
5.آقای محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی
6. آقای بهرام واقفی رییس اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی
7.آقای حسن مونسان رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی
8.آقای مرتضی نصری رئیس اداره امور شعب استان اصفهان


ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام