الزامات نهادی بانک‏های تخصصی و توسعه ای در کمک به بخش صنعت و معدن

الزامات نهادی بانک‏های تخصصی و توسعه ای در کمک به بخش صنعت و معدن

دکتر محمد حسن ترابی طی یادداشتی به یکی از ارکان زیست بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تحقق جهش تولید در کشور، نظام تامین مالی و در راس آن بانک‏های تخصصی و توسعه ای پرداخته است.

سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 9:36

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این یادداشت آمده است: هـدف از تأسـیس این بانک ها رسـیدگی بـه شکست‏های بازار در تخصیص منابع مالی توسط دولت‏ها و اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشور و حمایت مالی از پروژه های بلند مدت و پرریسک در تحریک توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد. علیرغم تمام تلاش های صورت گرفته در زمینه تامین مالی بخش صنعت و معدن به عنوان رکن اصلی در توسعه اقتصادی کشور و و همچنین مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ظالمانه نظام اقتصادی، این نهاد های مالی کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا نمایند و حال سؤال اصلی این است که "در این شرایط کارایی و اثربخشی بانک های تخصصی و توسعه ای مستلزم چه نظام تدبیری و الزامات نهادی است؟"
همان گونه که اشاره شد بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. بر اساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعالیت در الگوی کسب و کار برای بانـک‏هـای توسـعه ای تعریف کرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاری‏ها؛ ج) خدمات مشاوره د) سایر خدمات و فعالیت‏های مالی و غیرمالی. در دسته اول از خدمات، بانک‏های توسعه ای علاوه بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تأمین مالی طرح ها از طریق روش‏های تأمین مالی ساختار یافته و تأمین مالی با ابزارهای تابعه نیز می پردازند. سرمایه گذاری بانک های توسعه‏ای در شرکت‏ها معمولا به دو شکل تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمین مالی میـانی و سـرمایه گـذاری خطرپـذیر انجام می شود. دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـک‏هـای توسـعه ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‏های توسعه ای علاوه بر تأمین مستقیم وجوه برای بنگاه هـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی از امور نیز به آن‏ها خدمات ارائه می کننـد. ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمین مالی ساختار یافته؛ ادغام‏ها و اکتساب ها، تحقیقـات اقتصـادی، تحقیقـات بازار، ارزیابی تکنولوژی ها و آموزش می باشند.
بررسی ها نشان می دهد بانک‏های تخصصی و توسعه ای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت مواجـه هسـتند و از سـوی دیگـر هماننـد بانک‏های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی نمایند که این امر می‏تواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک پذیری در این بانک ها شود. بر همین اساس، از جمله سؤالات محوری این است که آیا مؤسسات تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک‏های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا می بایست قوانین جداگانه ای بر آن‏ها وضع شود؟ و آیا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعالیـت بانـک هـای توسعه ای می تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا، ابعاد شش گانه موفقیت این بانک‏ها شـامل: محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد می‏باشد. با در نظر داشتن موارد مذکور و در شرایط فعلی علاوه بر سایر موضوعات دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک‏های تخصصی و توسعه ای و امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آن‏ها می تواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.
در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص بین ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان است. سرمایه بانک‏های توسعه ‏ای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۰.۹ درصد و در بانک توسعه مالزی ۰.۶ درصد است. این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است که در نزدیکی مرز پایینی این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص ۰.۴ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می ‏گردد به منظور رسیدن نسبت مورد نظر برای ایران به میانگین کشورهای یاد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود شصت هزار میلیارد ریال می‏ باشد.
راهکار دیگری که می‏ تواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنی شدن از "دستورالعمل سرمایه‏ گذاری مؤسسات اعتباری" به منظور امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری واحد تولیدی ‏می‏ باشد. سهم سرمایه‏ گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی ‏رسد و به نظر می‏ آید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت های جدی را بر سر راه بنگاه داری بانک‏ ها اعمال می کند. البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری جهت تامین مالی سایر طرح هاست که می بایست مورد حمایت قرار گیرد اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‏های اعمال شده مشکلات فراوانی برای سرمایه گذاران در طرح های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و عملاً ادامه کار و توسعه فعالیت ها را بسیار سخت نموده که این موضوعات منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد شدن سرمایه های کشور گردیده است، به این ترتیب مستثنی شدن این بانک از دستورالعمل یادشده می تواند علاوه بر کمک به راه اندازی طرح های نیمه تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی ‏های غیر مولد به مولد داشته باشد.
بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعه ای در کشورهای موفق دنیا در تعریـف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‏ها، حمایت‏ها و چگونگی نظارت‏ها در حصول به موفقیت این بانک‏ها از یک سو و شرایط ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تاکیدات هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می نماید به‏ منظور تحقق شعار جهش تولید و مرتفع نمودن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت های همه جانبه ای از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.

ثبت نظر

ارسال

نمایش‌

پرداخت ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی به بنگاه های کوچک

بانک ملی ایران به منظور حمایت از گردش چرخ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه صنعت کشور، بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش ها اعطا کرده است.

 • 151

یک گام مثبت برای مهار نقدینگی/ اثر ضدتورمی انتشار اوراق قرضه

یک کارشناس بانکی گام اول بانک مرکزی در راستای کاهش نقدینگی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر از استقراض دولت و چاپ پول دارد.

 • 158

اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص تغییر ساعت کار شعبه ایلام

بانک سرمایه در اطلاعیه‌ای تغییر ساعت کار شعبه ایلام این بانک را اعلام نمود.

 • 138

احراز هویت غیرحضوری سجام در شعب منتخب بانک کارآفرین شهر تهران

احراز هویت غیرحضوری سامانه سجام در ده شعبه منتخب بانک کارآفرین در شهر تهران عملیاتی شد.

 • 149

آمادگی بانک توسعه تعاون به منظور حمایت از تعاونی‌های مسکن

جلسه‌ای با حضور اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران بانک توسعه تعاون و مقامات مسئولی از سازمان بورس کالا به منظور هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای ارائه تأمین مالی مسکن بر مبنای انتشار اوراق سلف برگزار شد.

 • 45

ارتباط مستقیم تلفنی معاون اجرایی بانک رفاه کارگران با مشتریان

به منظور تکریم، افزایش رضایتمندی و پاسخگویی به سوالات مشتریان، ارتباط مستقیم تلفنی معاون مدیرعامل در امور اجرایی بانک رفاه کارگران با مشتریان فراهم شده است.

 • 45

ارائه خدمات مطلوب به کارگران جزو برنامه های اصلی بانک رفاه

بانک رفاه کارگران همواره تلاش می کند تا خدمات مطلوب تری به جامعه کارگری کشور ارائه دهد و امضای این تفاهم نامه زمینه خدمات رسانی بهتر را فراهم می کند.

 • 41

حمایت بانک توسعه تعاون از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز

بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای با اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز منعقد کرد.

 • 26

واریز ماهانه مبالغ خرد و دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران این امکان را فراهم کرده تا با واریزهای مستمر ماهانه، پس از مدت مشخصی بتوانید تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنید.

 • 39

روز سبز شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۲۰۰

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۹۷۱۷ واحدی معادل ۰.۷۸ درصد به رقم یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۳۶۷ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۴ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۳۹ واحد رسید.

 • 29

بازدید معاون اعتبارات و راهبری شعب بانک صنعت و معدن استان فارس

عبدالرضا ولی الهی عضو هیأت عامل و معاون اعتبارات و راهبری شعب به همراه سید مهدی صدری رییس اداره بازاریابی و بانکداری شرکتی بانک صنعت و معدن از سه واحد تولیدی بزرگ در استان فارس بازدید نمود.

 • 37

افزایش تولید و صادرات فولاد بناب در سال ۹۹

با حمایت گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری، افزایش تولید و صادرات فولاد بناب در سال ۹۹ محقق شد.

 • 18

ابراز رضایت برندگان یکصدمیلیون ریالی جشنواره همراه بانک پارسیان

طی مراسمی با حضور مدیران روابط عمومی و سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی بانک پارسیان، دو برنده یکصدمیلیون ریالی جشنواره همراه بانک پارسیان، جوایز خود را دریافت کردند.

 • 30

صورت‌های مالی سال ۹۸ بانک سپه با حضور وزیر اقتصاد تصویب شد

مدیذعامل بانک سپه با اشاره به اینکه سال گذشته سال ماموریت‌های بزرگ برای بانک سپه بود، افزود: بانک سپه با ظرفیت‌های قوی تر نقش آفرین در عرصه کلان اقتصادی خواهد بود.

 • 30

بانک‌پاسارگاد به فعالان بخش کشاورزی، تسهیلات اعطا می‌کند

بانک‌پاسارگاد در راستای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و با هدف حمایت از بخش کشاورزی، اقدام به اعطای تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی می‌کند.

 • 33

پرداخت تسهیلات اشتغال آفرین بانک توسعه تعاون در خراسان رضوی

بانک توسعه تعاون در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه به ایجاد و تقویت کسب‌وکارهای خرد در شهرستان تاریخی باخرز خراسان رضوی کمک می‌کند.

 • 34

از هیچ کمکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان دریغ نخواهیم کرد

مدیر عامل بانک صنعت و معدن در بازدید از گروه صنعتی زر اعلام کرد: در سال جهش تولید از هیچ کمکی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان دریغ نخواهیم کرد.

 • 31

تقویت ۲۶۵۱۶ واحدی شاخص کل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با افزایش ۲۶۵۱۶ واحدی معادل ۲.۱۷ درصد به رقم یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۹۱ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۳۹۹ واحدی به رقم ۱۵ هزار و ۹۹۴ واحد رسید

 • 38

حمایت۱۰۲۰میلیاردی از مرکزلجستیک وپایانه صادرات محصولات کشاورزی

بزرگترین مرکز لجستیک و پایانه بین المللی صادرات محصولات کشاورزی با حمایت و مشارکت ۱۰۲۰میلیارد ریالی بانک کشاورزی در استان مازندران راه اندازی شده است.

 • 31

ایده‌ نو بانک مهر ایران برای استفاده مستمر از تسهیلات قرض‌الحسنه

در طرح «اندوخته اجتماعی» بانک قرض‌الحسنه مهر ایران متقاضیان می‌توانند با پس‌انداز مبالغ اندک خود به‌صورت ماهانه، بیش از یک بار وام قرض‌الحسنه دریافت کنند.

 • 42