اقدامات تورم‌زای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه

اقدامات تورم‌زای دولت‌ها برای جبران کسری بودجه

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تمامی راه‌هایی که تاکنون دولت‌ها برای تامین کسری بودجه دنبال کرده‌اند، منجر به افزایش پایه پولی شده است.

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

امیرحسین شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا، با بیان اینکه بانک مرکزی ارکانی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، ‌هیات عامل و هیات نظارت اندوخته اسکناس دارد که زیرمجموعه این بانک هستند، گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد که ارزش پول را با اتخاد سیاست‌های درست حفظ کند و در مجموع باید به عنوان یک نهاد ناظر بر فعالیت‌های بانکداری و قوانین پولی و مالی نظارت کند.

وی ادامه داد:‌ به طور معمول در همه کشورها بانک‌های مرکزی مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند تا حیات خلوت دولت‌ها نباشند. در کشور آمریکا ۱۲ فدرال رزرو وجود دارد که تنظیم کننده نرخ بهره در نقاط مختلف کشور هستند و از فدرال رزرو اصلی تبعیت می‌کنند تا حجم اسکناس، مسکوکات و نرخ بهره تحت نظر فدرال رزرو اصلی باشد.

شریعتی گفت:‌ دولت سه روش برای تامین کسری بودجه در پیش دارد یکی آ