استقرار نظام شایسته سالاری برای تصدی پست‌های مدیریتی

بانک کشاورزی در پیروی از سیاست‌های دولت تدبیر و امید برای تحقق نظام شایسته سالاری، طی چهار سال ۱۷۴ فراخوان و جلسه مصاحبه به منظور انتخاب افراد اصلح برای تصدی مشاغل و پست‌های مدیریتی برگزار کرد.
  • شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 8:52

اخبار => اخبار بانک‌

اخبار بانک کشاورزی

به گزارش بینا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بالغ بر ۷۳ درصد از این اقدامات در سال های ۹۴ و ۹۵ و بر پایه برنامه های مدیریتی دکتر مرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه سرمایه انسانی صورت گرفته است.

همچنین در اجرای سیاست برقراری نظام شایسته سالاری در تعیین مدیران و بهره گیری حداکثری از ظرفیت منابع انسانی در بانک کشاورزی و در اجرای برنامه های این بانک در حوزه سرمایه انسانی از سال ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۷۴ فراخوان وجلسه مصاحبه با هدف انتخاب افراد اصلح برای تصدی ۱۰۱ پست مدیریتی در مدیریت استان ها و ۵۵ پست مدیریتی در ادارات مرکزی برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۷۳ درصد از فراخوان های برگزار شده در سال های ۹۴ و ۹۵ بوده که بیانگر تاکید مدیران ارشد بانک کشاورزی در سال های اخیر بر اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه سرمایه انسانی است.

این گزارش می افزاید با برگزاری این تعداد فراخوان و پس از تشکیل جلسات مصاحبه و بررسی های کارشناسی، ۱۹ رییس شعبه، ۹۰ معاون مدیریت شعب بانک، ۱۱ مدیر ستادی، ۴۸ معاون ادارت مرکزی و ۷ رییس اداره کل در بانک کشاورزی تعیین و مشغول به کار شده اند.

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بالغ بر ۷۳ درصد از این اقدامات در سال های ۹۴ و ۹۵ و بر پایه برنامه های مدیریتی دکتر مرتضی شهیدزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در حوزه سرمایه انسانی صورت گرفته است.

همچنین در اجرای سیاست برقراری نظام شایسته سالاری در تعیین مدیران و بهره گیری حداکثری از ظرفیت منابع انسانی در بانک کشاورزی و در اجرای برنامه های این بانک در حوزه سرمایه انسانی از سال ۱۳۹۲ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۷۴ فراخوان وجلسه مصاحبه با هدف انتخاب افراد اصلح برای تصدی ۱۰۱ پست مدیریتی در مدیریت استان ها و ۵۵ پست مدیریتی در ادارات مرکزی برگزار شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۷۳ درصد از فراخوان های برگزار شده در سال های ۹۴ و ۹۵ بوده که بیانگر تاکید مدیران ارشد بانک کشاورزی در سال های اخیر بر اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های اقتصاد مقاومتی در حوزه سرمایه انسانی است.

این گزارش می افزاید با برگزاری این تعداد فراخوان و پس از تشکیل جلسات مصاحبه و بررسی های کارشناسی، ۱۹ رییس شعبه، ۹۰ معاون مدیریت شعب بانک، ۱۱ مدیر ستادی، ۴۸ معاون ادارت مرکزی و ۷ رییس اداره کل در بانک کشاورزی تعیین و مشغول به کار شده اند.


ارسال نظر

ارسال


کانال تلگرام