استراتژی ارتباطی در چارچوب هدفگذاری تورم

استراتژی ارتباطی در چارچوب هدفگذاری تورم

طراحی یک برنامه راهبردی جامع برای تعامل با ذینفعان یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازها و الزامات اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورمی است.

دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 10:35

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 

شفافیت و تعامل کارا با عموم مردم عامل مهمی در موفقیت چارچوب هدفگذاری تورم است. درجه بالای شفافیت و تعامل بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی شرط لازم برای لنگر شدن انتظارات تورمی است. مطالعات نشان داده‌اند که بانک‌های مرکزی با چارچوب هدفگذاری تورم در مهار انتظارات تورمی موفق بوده‌اند. در مجموع، شواهد تجربی بیانگر این واقعیت هستند که در کشورهایی که چارچوب هدفگذاری تورمی را اتخاذ کرده‌اند، انتظارات تورمی به خوبی مهار شده و خطاهای پیش‌بینی کوچک هستند. در رابطه با پویایی‌های تورم، نیز شواهد نشان می‌دهند که اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم منافعی به صورت کاهش نرخ تورم و پایداری تورم دارد.

در چارچوب هدفگذاری تورم، استراتژی‌های ارتباطی بانک مرکزی بر تبیین دو هدف اصلی متمرکز می‌شود: ۱) کسب حمایت و پشتیبانی گسترده ع