بانک پاسارگاد

تاریخچه تشکیل و تأسیس بانک

بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر 8 ساله است که از سال 1376 توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایه‌گذاری شده و از نیمه دوم سال 1383 گام‌های اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب مجوز 2849/ه مورخ 1384/6/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه 3500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و 1500 میلیارد ریال با پذیره‌نویسی همگانی به وسیله 34000 نفر خریداری شده است. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد 50.400 میلیارد ریال می‌باشد.

ساعت کاری شعب بانک پاسارگاد در سال 97
شنبه تا چهارشنبه:7:30 الی 14:30
پنجشنبه:7:30 الی 12:30
 

 سید کاظم میرولد

رئیس هیئت مدیره

دکتر محید قاسمی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 

محاسبه شماره شبا بانک پاسارگاد:

مبدل ارز بانک پاسارگاد:

 

 

 

دکتر مجید قاسمی
نام مدیرعامل
021-82890
تلفن:
فکس:
www.bpi.ir
وبسایت
ساختمان مرکزی: خیابان ولیعصر ، بلوار میرداماد ، شماره 430
آدرس
بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر 8 ساله است که از سال 1376 توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایه‌گذاری شده و از نیمه دوم سال 1383 گام‌های اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب مجوز 2849/ه مورخ 1384/6/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با سرمایه 3500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و 1500 میلیارد ریال با پذیره‌نویسی همگانی به وسیله 34000 نفر خریداری شده است. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد 50.400 میلیارد ریال می‌باشد
زمینه فعالیت