بانک ملی

 
                                               

اکنون 90 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3054 شعبه فعال در داخل، 15 شعبه فعال و 4 سابسیدری در خارج کشورو 181 باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد. (جدول توزیع شعب در سراسر کشور) بانک ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر 39 هزار کارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند. (جدول آمار کارکنان بانک) بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد. 

                 

 محمد رضا حسین زاده (مدیر عامل)

 

 برات کریمی (عضو هیأت مدیره و معاون امور شعب)

 

 محمود شایان (عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری و نظارت بر مصارف)

 

 ناصر شاهباز (عضو هیات مدیره و معاون مالی)

 

 مسعود خاتونی (عضو هیات مدیره و معاون فن آوری)

 

سامانه رمز یکبار مصرف نرم افزاری 60

محاسبه شماره شبا بانک ملی

 محاسبه سود سپرده سرمایه گذاری 

دکتر محمد رضا حسین زاده
نام مدیرعامل
02164140
تلفن:
02166738606
فکس:
bmi.ir
وبسایت
خیابان فردوسی – ادارات مرکزی بانک ملی ایران
آدرس
اکنون 90 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3054 شعبه فعال در داخل، 15 شعبه فعال و 4 سابسیدری در خارج کشورو 181 باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد. (جدول توزیع شعب در سراسر کشور) بانک ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر 39 هزار کارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند. (جدول آمار کارکنان بانک) بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.
زمینه فعالیت

اخبار