اطلاعات ما
نام :
موسسه اعتباری توسعه
مدیرعامل :
علیرضا هادیان همدانی
موقعیت :
تلفن :
88883000
فکس :
88884000
آدرس :
تهران ، خیابان آفریقا ، چهارراه جهان کودک ، نش خیابان شهید صانعی ، شماره 68
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@cid.ir
وب سایت :
www.cid.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :