Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 12 دقیقه

چک الکترونیکی

در این نوشته قصد قصد بر این است که تا ویرایشی امروزی تر از چک، که آن را چک الکترونیکی می نامند ارایه دهیم. چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است متشکل از امنیت، سرعت بوده و دارای فرآیند بازدهی تمام تراکنش های الکترونیکی هم گون و توام با زیرساخت قانونی گسترش یافته صحیح است قابلیت جای گزینی با چک های کاغذی در فرآیندهای تجاری را دارد. اولین بار چک الکترونیکی توسط خزانه داری ایالات متحده برای آن که پرداخت های کلان را در سطح اینترنت بسازند، به کار گرفته شد.


مفهوم چک الکترونیکی طی پروژه ای از F S T C، شرکت سرویس های نوین مالی (Financial Services Technology Consortiurn) گسترش داده شده است. FSTC دارای ۱۰۰ عضو است که شامل تعدادی از بانک های بزرگ، کارپردازان فنی امور مالی، دانش گاه ها و لابراتوارهای تحقیقاتی است. کار فنی بر روی پروژه چک الکترونیکی در چند مرحله انجام شد. تولید ایده های جدید، انجام تحقیقات اولیه، ساخت و تثبیت نمونه های اولیه، به قاعده در آوردن خصوصیات برای سیستم آزمایشی و اجرایی سیستم آزمایشی.

ثبت نظر

ارسال