Fa En جمعه 2 فروردین 1398 ساعت 20 و 11 دقیقه

6- ریسک‌های قابل بیمه شدن

ماهیت برخی خطرات طوریست که قابل بیمه شدن نیستند  . اکنون می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا ارزش سهام و ریسک حاصل از نوسانات آن قابل بیمه شدن هست یا خیر  . بنابراین ابتدا ویژگی‌های یک ریسک قابل بیمه شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

6-1ـ تناوب خطرها : برای اینکه خطرهای مورد بیمه از لحاظ فنی قابل ارزیابی باشد باید حادثه احتمال وقوع داشته باشد والا اگر وقوع حادثه غیرممکن و حتی نادر باشد ، از یک طرف بیمه‌گذار حاضر به انجام چنین بیمه‌ای نیست و از طرف دیگر بیمه‌گر نمی‌تواند با اتکاء به آمار و حساب احتمالات ، حق بیمه متناسب با خطر را تعیین کند .

6-2ـ تشابه و یکنواختی خطرهای بیمه شده : خطرهای بیمه شده باید مشابه باشند ، زیرا از یک طرف شرط لازم برای اخذ اطلاعات آماری آن است که برای محاسبه تواتر وقوع خطر باید خطرهای مشابه را مورد توجه قرار داد  . زیرا از بررسی خطرهای مختلف ، نتایج مورد نظر حاصل نمی‌شود .

6-3ـ کثرت خطرهای مورد بیمه : باید تعداد زیادی واحدهای مستقل و همگن در معرض خسارت مشابه وجود داشته باشند وشمار بیمه‌گذاران به اندازة کافی زیاد باشد  . زیرا تنها از راه جمع‌آوری تعداد زیادی بیمه‌گذار و دریافت حق بیمه کافی است که بیمه‌گر قادر به انجام تعهد خود خواهد بود .

6-4ـ تصادفی بودن خسارت : خسارت باید ناشی از خطرهای تصادفی و اتفاقی بوده و تحت کنترل بیمه‌گذار نباشد

6-5ـ پراکنده بودن خطرها : خطرهای بیمه شده باید پراکنده و متفرق باشد زیرا اگر همه مورد بیمه‌ها یا تعداد زیادی از آنها در اثر وقوع یک حادثه از بین رفته یا خسارت ببینند قطعاً میزان تعهد بیمه‌گر از مجموع حق بیمه‌ها تجاوز خواهد کرد و حق بیمه کفاف جبران همه خسارت را نخواهد داد  .( کریمی ، آیت ، 1376 ) .

ثبت نظر

ارسال