Fa En سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 13 و 38 دقیقه

2-روشهای کاهش ریسک در بازار اوراق بهادار

امروزه در بازارهای اوراق بهادار دنیا روشها و سازکارهای متنوعی برای مقابله با ریسک و کاهش بی‌ثباتی و نااطمینانی در بازار وجود دارد ، که به برخی از متداول‌ترین روشها اشاره می‌کنیم.

2-3- مشاوره و سبدگردانی :
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار احتیاج به اطلاعات و دانش کافی دارد مشاور مالی و سبدگردان براساس میزان ریسک‌پذیری فرد اقدام به تشکیل سبد کرده و سپس سبدگردانی را به منظور کسب بازده بیشتر در مدت قرارداد اجرا می‌کند  ارائه این خدمات در بسیاری از کشورها توسط موسسات تأمین مالی انجام می‌شود

2ـ2- صندوق تضمین اوراق بهادار:
عدم تحویل اوراق بهادار فروخته شده یا خودداری از پرداخت بهای اوراق گاه ناتوانی واسطه‌های بازار در انجام تعهدات مالی خود ، سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک سیستمی قرار می‌دهد به گونه‌ای که واسطه مالی در اثر ورشکستگی یا مواجه شدن با کمبود نقدینگی قادر به تسویه کامل دادوستدها نیست  .  در سیستم‌های تسویه و پایاپای بهادار خریداری شده ، خریداران و فروشندگان را با ریسک‌ اصل سرمایه مواجه می‌کند  .  ریسک نقدشوندگی از دیگر خطرات موجود در بازار اوراق بهادار است و از عدم تحویل اوراق بهادار یا پرداخت بهای آن در موعد مقرر ناشی خواهد شد
این صندوق با هدف پوشش تعهداتی از قبیل تسویه دادوستدها ، ورشکستگی کارگزاران بورس اوراق بهادار و تخلفات کارگزاران و از محل سهم مشارکت کارگزاران ، معامله‌گران و اعضای اتاق پایاپای و سپرده‌گذاری عضو بورس ، عواید حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق و تسهیلات بانکی وسیاست‌های بیمه تشکیل می‌شود  .  اگرچه صندوق تضمین به منظور پوشش تعهدات کارگزاران ایجاد می‌شود ، پذیرش ریسک و تحمل زیان ناشی از آن به عهده صندوق نیست و در واقع مسئولیت اصلی جبران خسارات ناشی از قصور کارگزاران به عهدة خود آنهاست و صندوق با هدف تخفیف و مدیریت ریسک تشکیل می‌شود و در جبران خسارات به آنها کمک می‌کند

2-3- بازار تأمین اطمینان
این بازارها زمینة انتقال و توزیع ریسک سرمایه‌گذاران را فراهم می‌سازند و می‌توانند ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار در بازار سرمایه را افزایش دهند ، عمده‌ترین مؤسسات فعال در این بازار عبارتند از :
مؤسسات خریدار دیوان و اسناد دریافتی ، مؤسسات تأمین استراتژی‌های تقلیل و توزیع ریسک مثل شرکتهای بیمه  .  در تقسیم‌بندی دیگری در مقابل دارایی نقدی برای دارایی مالی بازار اوراق مشتقه وجود دارد .
در قراردادهای اوراق مشتقه دارندة قرارداد یا ناچار است یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمان آینده بخرد یابفروشد قیمت این گونه قراردادها از قیمت آن دارایی مالی مشتق می‌شود  . دو گونه اصلی اوراق مشتقه قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله  هستند  .

ثبت نظر

ارسال