اخبار بیمه‌‌

افزایش ارزش دفترچه های درمانی تا پایان سال

افزایش ارزش دفترچه های درمانی تا پایان سال

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش ارزش دفترچه های بیمه خبر داد و گفت: به بیمه شدگان قول می دهم تا پایان امسال، به طور ملموس شاهد افزایش ارزش دفترچه...