پست بانک ایران

زمینه های فعالیت پست بانک ایران
اطلاعات تماس پست بانک ایران

آدرس : تهران ، خیابان مطهری نبش سرافراز ، ساختمان مرکزی پست بانک

81564008تلفن :

81564019فکس :

www.postbank.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
پست بانک ایران
مدیرعامل :
حسینعلی ضیائی
موقعیت :
تلفن :
81564008
فکس :
81564019
آدرس :
تهران ، خیابان مطهری نبش سرافراز ، ساختمان مرکزی پست بانک
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
aaaa.ahmadi@yahoo.com
وب سایت :
www.postbank.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :