پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

زمینه های فعالیت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
اطلاعات تماس پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

آدرس : تهران خیابان سعادت اباد ، خیابان سرو غربی ، جنب بانک پاسارگاد شماره 52

23505تلفن :

22116706فکس :

www.pep.co.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
مدیرعامل :
محمدحسین خاکی
موقعیت :
تلفن :
23505
فکس :
22116706
آدرس :
تهران خیابان سعادت اباد ، خیابان سرو غربی ، جنب بانک پاسارگاد شماره 52
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@pep.co.ir
وب سایت :
www.pep.co.ir
زمینه فعالیت :
ارائه خدوات پرداخت الکترونیک
تاریخ بروزرسانی :