فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

زمینه های فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
اطلاعات تماس فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)

آدرس : تهران ، خیابان مطهری ، تقاطع خیابان سهروردی ، شماره 94

88327607-9تلفن :

88327614فکس :

www.fanap.irوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
مدیرعامل :
شهاب جوانمردی
موقعیت :
تلفن :
88327607-9
فکس :
88327614
آدرس :
تهران ، خیابان مطهری ، تقاطع خیابان سهروردی ، شماره 94
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@fanap.ir
وب سایت :
www.fanap.ir
زمینه فعالیت :
ارائه کننده راهکارهای سرزمین هوشمند
تاریخ بروزرسانی :