فناوران حفیظ سامانه

زمینه های فعالیت فناوران حفیظ سامانه
اطلاعات تماس فناوران حفیظ سامانه

آدرس : تهارن ، تقاطع فرمانیه ، خیابان سلمانپور ، خیابان صفا ، شماره 6

22778493-4تلفن :

26140491فکس :

www.hafiz-co.irوبسایت :

درباره ما
تولی سامانه مرکز خدمات مشتریان ، منابع انسانی ، انبار و اموال ، حسابرسی و بازرسی ، اتوماسیون اداری ، موبایل بانکینگ ، BI , ISO , ISMH , برگزاری دوره های آمو
اطلاعات ما
نام :
فناوران حفیظ سامانه
مدیرعامل :
محمد مهدی متولی
موقعیت :
تلفن :
22778493-4
فکس :
26140491
آدرس :
تهارن ، تقاطع فرمانیه ، خیابان سلمانپور ، خیابان صفا ، شماره 6
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@hafiz-co.ir
وب سایت :
www.hafiz-co.ir
زمینه فعالیت :
تاریخ بروزرسانی :