طلوع فناوری روز ایرانیان

زمینه های فعالیت طلوع فناوری روز ایرانیان
اطلاعات تماس طلوع فناوری روز ایرانیان

آدرس : info@htismar.com

88993790-95تلفن :

88993794فکس :

www.htismart.comوبسایت :

اطلاعات ما
نام :
طلوع فناوری روز ایرانیان
مدیرعامل :
صادق کاظمی فرد
موقعیت :
تلفن :
88993790-95
فکس :
88993794
آدرس :
info@htismar.com
آدرس کارخانه :
تلفن کارخانه :
ایمیل :
info@htismart.com
وب سایت :
www.htismart.com
زمینه فعالیت :
ساخت و تولید کارتخوان بانکی 3G pos و online pda
تاریخ بروزرسانی :